-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

3. Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας.

Απαιτείται η διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών ώστε να μισθωθούν τα πιθανά και βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία στα νησιά του Αιγαίου και σε χώρους στην Βόρειο Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Θράκη, όπου υπάρχουν οι πιθανότητες εντοπισμού σε βαθύτερους (και οικονομικά προσεγγίσιμους) ορίζοντες θερμοκρασιών της τάξης των 150 βαθμών κελσίου (για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).

Θεσμικές παρεμβάσεις στον Ν.3175/2003 αλλά και Ν.3734/2009 (άρθρο 37) για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος τόσο για τα ρευστά υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας (για θερμοκήπια, ξηραντήρια, τηλεθέρμανση κλπ) αλλά και στο θέμα της αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση-ψύξη κατοικιών όπου υπάρχουν οι προοπτικές, λείπουν όμως τα ανάλογα αναπτυξιακά κίνητρα.

Αναθεώρηση του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών (ΚΓΕ) ο οποίος παρότι σχετικά πρόσφατος (2005) απαιτεί συμπλήρωση ώστε η διενέργεια γεωθερμικών εργασιών να πραγματοποιείται με ασφάλεια.

Αναζητούνται επενδυτές για τη γεωθερμία