-->

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ευκαιρία να κινηθεί κάτι στη γεωθερμία...

Με αφορμή ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων αγροτών που προωθεί η κυβέρνηση, δίνοντας κίνητρα για να επιστρέψει στην ύπαιθρο η νέα γενιά και να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και τις αγροτοδιατροφικές επιχειρήσεις,

Κίνητρα για την επιστροφή στην ύπαιθρο -Πριμ 50.000 ευρώ σε νέους αγρότες 

επισημαίνονται ορισμένα πράγματα που αφορούν την αξιοποίηση της γεωθερμίας στον τόπο μας. 

(Σχόλιο του κ. Απ. Αρβανίτη από την σελίδα:
Geothermal Energy and CO2 Geological Storage - Information and News)

Η γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας (θερμοκρασίας), μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές στην αγροτική ανάπτυξη. Νέα άτομα που μπορούν και θέλουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο μπορούν να καταρτίσουν πρωτότυπα επιχειρηματικά σχέδια λαμβάνοντας υπόψη και τη γεωθερμία, όπου υπάρχει.

Αλλωστε, όταν οι θερμοκρασιακές ανάγκες δεν είναι πολύ υψηλές, οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας μπορούν να συνδράμουν σε οποιαδήποτε περιοχή, χωρίς να υπάρχει κάποιο γεωθερμικό πεδίο.

Οι νέοι αγρότες, λοιπόν, ας σκεφτούν και το ενδεχόμενο εμπλοκής της γεωθερμίας στα επιχειρηματικά τους σχέδια για ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα. 

Στις ανωτέρω εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις  του  Δρ. Απ. Αρβανίτη γίνεται διεξοδική ανάλυση της αξιοποίησης της γεωθερμίας στην Ελλάδα και των δυνατοτήτων αυτής.

Και από την άλλη πλευρά, η Ελληνική Πολιτεία, ας ενισχύσει ένα τέτοιο εγχείρημα τόσο οικονομικά (να γίνει ένα καλό ξεκίνημα και να υπάρχει και οικονομικό κίνητρο όταν περιλαμβάνεται η γεωθερμία) όσο και θεσμικά.

Η απλούστευση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αξιοποίησης της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας, ώστε αυτή να γίνει ελκυστική για τους νέους αγρότες, είναι πρωταρχικής σημασίας. Το οικονομικό κίνητρο είναι απαραίτητο ώστε ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσει σε έργα υποδομής (γεωτρήσεις - δίκτυα μεταφοράς).

 Η αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (Τ<90 βαθμούς C) έχει ένα αυξημένο αρχικό κόστος λόγω αυτών των έργων. Ας μην αποθαρρυνθούν, λοιπόν, όσοι θελήσουν να επιχειρήσουν στην αξιοποίηση της κατά τόπους γεωθερμίας σε αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. Ευκαιρία να κινηθεί κάτι στη γεωθερμία....