-->

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Αβαθούς Γεωθερμίας

Αβαθής Γεωθερμία 
Η "αβαθής γεωθερμία" αξιοποιεί την ενέργεια η οποία προέρχεται από τα επιφανειακά στρώματα της Γης  δηλ. την  ενέργεια των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών και των υδάτων - επιφανειακών και υπογείων.Η γεωθερμική αντλία (ή γεωθερμική αντλία θερμότητας) είναι μια μηχανή που μπορεί να μεταφέρει τη θερμότητα από τον ψυχρό χώρο στον θερμό, δηλαδή από τη θερμή δεξαμενή στην ψυχρή δεξαμενή. Με τη χρήση της γεωθερμικής αντλίας επιτυγχάνουμε την μεταφορά θερμότητας από και προς το έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο παράγουμε θέρμανση, ψύξη αλλά και ζεστό νερό χρήσης τόσο για οικιακές όσο και για άλλες εφαρμογές.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES (2012-2015), που έχει ως στόχο την αποσαφήνιση των μη τεχνικής φύσης διοικητικών /κανονιστικών εμποδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διείσδυση και ανάπτυξη των συστημάτων εκμετάλλευσης της αβαθούς γεωθερμίας, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στις σύγχρονες πόλεις, καταρτίσθηκε, ως δημοσιεύσιμο παραδοτέο, έκθεση με τίτλο "Γενική Έκθεση της παρούσας κατάστασης του ρυθμιστικού πλαισίου για την αβαθή γεωθερμία - Επισκόπηση της Νομοθεσίας της Αβαθούς Γεωθερμίας στην Ευρώπη".

Πρόκειται για μια γενική έκθεση της τρέχουσας κατάστασης του νομοθετικού πλαισίου για τα συστήματα της αβαθούς γεωθερμίας. Η συγγραφή του έχει βασισθεί στη σύνθεση των 11 επιμέρους εθνικών εκθέσεων (από τις χώρες Ισπανία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα και Ιρλανδία) των εταίρων του προγράμματος REGEOCITIES. Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι να παρουσιάσει αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες γύρω από τις συνθήκες της αγοράς και τα εμπόδια που αφορούν τη διείσδυση της αβαθούς γεωθερμίας και να αναλύσει το τρέχον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο στις χώρες των εταίρων του προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα, αναφορικά με τα εμπόδια, όπως σημειώνονται στην έκθεση αυτή: "Αν και το έργο REGEOCITIES ασχολείται με την ανάλυση της νομοθεσίας που αφορά τα συστήματα της αβαθούς γεωθερμίας, όπως προκύπτει από τις εθνικές εκθέσεις, έχουν εντοπιστεί διάφορα είδη «εμποδίων»: (α) Διαθεσιμότητα πληροφοριών, (β) Οικονομικά/Χρηματοοικονομικά, (γ) Ευαισθητοποίηση και αποδοχή του κοινού, (δ) Εθνική μακροοικονομική κατάσταση, (ε) Ανταγωνισμός υπό ίσους όρους, (στ) Κανονιστικό πλαίσιο"
National Report FinalGR 181212 by tzeferisp
Η εθνική έκθεση (national report) για την Ελλάδα, η οποία ελήφθη υπόψη στη σύνθεση της προαναφερθείσας έκθεσης, συντάχθηκε από το ΚΑΠΕ (εταίρος στο Έργο) και είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στη διεύθυνση: 
Οι εθνικές εκθέσεις (στα αγγλικά) για τις άλλες χώρες της ΕΕ που μετέχουν στο Έργο είναι επίσης διαθέσιμες, δίνοντας μια σαφή εικόνα για το νομικό καθεστώς αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας :