-->

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Η νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων


Η νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση- σε αδρές γραμμές, με εστίαση στα θέματα της εξορυκτικής δραστηριότητας- περιλαμβάνει:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)

ΕΠΙΣΗΣ: