-->

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

COM (2008) 699: Η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες από την ΕΕ

Η ανακοίνωση/πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιοποιήθηκε στις 04.11.08 από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο της Γενικής Διεύθυνσης για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία κ. G. Veurheugen προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Οι βασικοί άξονες/πυλώνες της «ανακοίνωσης» που περιγράφουν την προτεινόµενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις πρώτες ύλες είναι τρείς:
Επιπλέον, η Επιτροπή συστήνει ως ενέργεια προτεραιότητας τον καθορισμό των πρώτων υλών με κρίσιμη (στρατηγική) σημασία για την ΕΕ και, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, να καταρτισθεί κοινός κατάλογος αυτών δεδομένου ότι προκαταρκτική αξιολόγηση έδειξε υψηλή ευαισθησία της οικονομίας της ΕΕ σε διάφορες πρώτες ύλες.