-->

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,

προς κ Πρωθυπουργό από ΓΓΕΚΑ1

Εχει πλέον καταστεί κοινός τόπος η πολιτική επιχειρηματολογία αναφορικά με τη σημασία του Ορυκτού Πλούτου και της Ενέργειας και τις ελπίδες που δημιουργεί η μελλοντική αξιοποίηση των πόρων αυτών για την αντιμετώπιση της κρίσης της χώρας μας.

Εντούτοις, ο Ορυκτός Πλούτος δεν είναι κάτι που «κόβεται» αυτόματα από το υπέδαφος, πωλείται και μας προσπορίζει …πακτωλό χρημάτων, εξοστρακίζοντας την κρίση με κάποιον …μαγικό τρόπο.

Αντιθέτως, απαιτεί συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους αλλά και συνεκτικό θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, τόσο για την εκχώρηση των δικαιωμάτων και την συνακόλουθη εξόρυξή του, όσο και για την ασφαλή και καθετοποιημένη αξιοποίησή του αλλά και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Απαιτεί συνεπώς επαρκώς στελεχωμένη διοίκηση, η οποία θα εξασφαλίσει τα παραπάνω και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου.
Για την αναγκαιότητα των υπηρεσιών αυτών η μελέτη βιωσιμότητος ειναι συντριπτικά θετική ! Από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ελάχιστων ανθρώπων που υπηρετούν (23 σωματοφύλακες τους χαρακτήρισε ο πρώην υφυπουργός κ. Ι. Μανιάτης), εγκρίνονται προϋπολογισμοί έργων εκατοντάδων εκατ. ευρω, εισπράτονται μισθώματα και δικαιώματα του δημοσίου επίσης εκατ. ευρω, προετοιμάζονται διαγωνισμοί για δημόσια μεταλλεία και διαγωνισμοί για τη γεωθερμία με οικονομικό αντικείμενο αξίας πολλών δις. € , εκδικάζονται διοικητικές προσφυγές και προετοιμάζονται νόμοι και αποφάσεις που διαχειρίζονται τον Ορυκτό Πλούτο της Χώρας αλλά και την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους κλπ.

Είναι λοιπόν ανάγκη κι ευκαιρία αντί να καταργήσουμε τις μόνες υπηρεσίες διοίκησης ορυκτών πόρων και ενέργειας που διαθέτουμε, αντιθέτως να τις ενισχύσουμε ανάλογα με το αντικείμενο, τον όγκο δουλειάς και την σημαντικότητα του έργου τους.

Πρόταση για "αναδιοργάνωση" των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ

Διότι μόνο έτσι αναδιαρθρώνεται ορθολογικά ο δημόσιος τομέας, με στοχευμένη και μετά από τεκμηριωμένη "επιλεκτική διάκριση" και όχι με οριζόντιο κούρεμα! Διαφορετικά, για παράδειγμα, θα υπάρχει Ορυκτός Πλούτος, δεν θα υπάρχουν όμως εξειδικευμένοι λειτουργοί να τον διαχειριστούν... 

Θα υπάρχουν Ορυκτοί Πόροι αξίας δισ. ευρω, κάπου στο υπέδαφος του τόπου μας, θα ασχολείται όμως μεαυτούς και θα τους ξεθάβει κατά καιρούς μόνο η δημοσιογραφική σκαπάνη, διότι απλά δεν θα υφίσταται "διοίκηση" ορυκτών πόρων... 

Κε Πρωθυπουργέ, 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα Ενέργειας και Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ απευθυνόμαστε σ’ εσάς και με την πεποίθηση ότι έχετε ήδη διαμορφωμένη άποψη περί της σημασίας του τομέα για την ανάπτυξη της Χώρας , θα παρέμβετε προκειμένου αποτραπεί η προωθούμενη διάλυση των διοικητικών δομών του τομέα Ενέργειας και Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ .