-->

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Τροπολογία του ΥΠΕΝ για ΙΓΜΕ θα συζητηθεί σήμερα 4/7/2017, στο ΣΝ για τις σχέσεις ΕΕ και Φιλιππίνων

Προσωρινή αναστολή μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για διάστημα 12 μηνών, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς. 

Στόχος της τροπολογίας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΙΓΜΕ και της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών από αυτό.

Σήμερα το ΙΓΜΕ ευρίσκεται σε αδυναμία λειτουργίας του προς εκπλήρωση των σκοπών του, λόγω της έκτακτης και απρόβλεπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών του εξαιτίας μαζικής εμφάνισης σωρευμένων και υψηλόποσων απαιτήσεων εναντίον του, οι οποίες είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν όλες στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του ΙΓΜΕ, τον οποίο έχουν ανατρέψει πλήρως, αναφέρεται επίσης στην αιτιολογική έκθεση και σημειώνεται ότι η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα, όπως de facto αναστολή εκτέλεσης λειτουργών του ΙΓΜΕ, αναστολή μισθοδοσίας του προσωπικού του και κίνδυνο συνέχισης και απώλειας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 "Για τους ανωτέρω λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος και προς αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του ΙΓΜΕ, είναι απόλυτα αναγκαία η προσωρινή προστασία του με τρόπο που προβλέπει η προτεινόμενη διάταξη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, αλλά και ικανοποίησης των πιστωτών του με ορθολογικό οικονομικό προϋπολογισμό", αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ