-->

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Το 15% του ΑΕΠ της Αυστραλίας προσφέρει ο εξορυκτικός τομέας


Pilbara mine trucks painted pink. Source: Roy Hill. Ορισμένα από τα ρόζ  αυτά φορτηγά των 226 μετρικών τόννων οδηγούνται από γυναίκες τις οποίες  εμπιστεύεται η επιχειρηματίας Gina Rinehart, η γυναίκα που έγινε ο  πλουσιότερος άνθρωπος στην Αυστραλία επενδύοντας στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

[του Πέτρου Τζεφέρη]  [by Dr. Peter G. Tzeferis]

Μια νέα έκθεση της Deloitte για την Αυστραλία συμπέρανε ότι ο εξορυκτικός τομέας μαζί με τον συναφή επικουρικό τομέα του εξοπλισμού, τεχνολογίας και υπηρεσιών (mining equipment, technology and services, METS) αντιπροσωπεύει το 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Αυστραλίας , τονίζοντας τη σημαντική συμβολή του τομέα στην οικονομία της Αυστραλίας.

Η έκθεση, η οποία ανατέθηκε από το Συμβούλιο Μεταλλείων της Αυστραλίας (Minerals Council of Australia), κατέληξε ότι ο τομέας εξόρυξης και METS συνεισέφερε $236.8 δισ. την περίοδο 2015-16.

Και οι δύο τομείς υποστηρίζουν 1,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε εθνικό επίπεδο - περίπου το 10% τοις εκατό της συνολικής απασχόλησης.

The Roy Hill iron ore operation in West Australia’s Pilbara region
Παρά το γεγονός ότι ο τομέας συμβάλλει σημαντικά σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπου αυτή είναι πιο σημαντική, ιδιαίτερα στη Δυτική Αυστραλία:

Πράγματι, στην περιοχή Pilbara WA (Δυτ. Αυστραλία), ο τομέας έχει μια συνεισφορά πάνω από 37,8 δισ. $, δηλ. πάνω από το 88% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας κάτι που αντιστοιχεί σε 94.000 θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα στην περιοχή.

Η Pilbara ακολουθείται από τις περιοχές Bowen και Surat στο Queensland, όπου ο τομέας έχει μια οικονομική συνεισφορά της τάξης των 18,6 δισ. $ (63% συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας) και υποστηρίζει 99.700 θέσεις εργασίας.

Οι περιοχές Pilbara, Bowen, Surat και Hunter της Δυτικής Αυστραλίας
ευημερούν χάρις στην ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητα
Τέλος η περιοχή Hunter της Νέας Νότιας Ουαλίας, αντιπροσωπεύοντας 15,2 δισ $ (34 % της συνολικής περιφερειακής οικονομικής δραστηριότητας) και την υποστήριξη 93.600 θέσεων εργασίας.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό του τομέα των ορυχείων είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των εξαγωγών. Κατά τη δεκαετία του '60, η γεωργία κυριαρχούσε και οι εξαγωγές της Αυστραλίας, στον εξορυκτικό τομέα αντιστοιχούσαν στο 17-20%. Ωστόσο, αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά, με  τις ορυκτές πρώτες ύλες και τις εξαγωγές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν το 64 % των εξαγωγών της Αυστραλίας την περίοδο 2015-16 λόγω της αυξανόμενης ζήτησης στην Ασία. Υπενθυμίζεται ότι η Αυστραλία διαθέτει το 2,4 % των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, είναι πρώτη σε κοιτάσματα ορυκτής άμμου, άνθρακα, λιγνίτη, ουράνιου, νικελίου, ψευδάργυρου και μόλυβδου, και ανάμεσα στις πρώτες έξι χώρες παγκοσμίως σε βωξίτη, χαλκό, χρυσό, σιδηρομεταλλεύματα και διαμάντια.

Η έκθεση επικεντρώνεται επίσης στην καινοτομία, τονίζοντας όμως με νόημα ότι το πλεονέκτημα της Αυστραλίας στον τομέα της εξόρυξης βασίζεται όχι μόνο στην ενσωμάτωση της καινοτομίας σε κάθε μεταλλευτική φάση αλλά και στις πολιτικές που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων υποστήριξης και των κεφαλαίων, καθώς και την υποβοήθηση των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Melbourne-based BHP hopes to add 21,000 women to its payroll by the middle of the next decade
Γυναίκες "μεταλλωρύχοι". Περίπου 16 % του εργατικού δυναμικού εξόρυξης στην Αυστραλία είναι γυναίκες, σε σύγκριση με 37 % των γυναικών σε όλους τους κλάδους, σύμφωνα με το Workplace Gender Equality Agency. Οι γυναίκες στην εξόρυξη κερδίζουν 2.133 $ την εβδομάδα κατά μέσο όρο, 18% λιγότερο από τους άνδρες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Το ποσό αυτό είναι καλύτερο από τον εθνικό μέσο όρο για τους ενήλικες που κερδίζουν κατά μέσο όρο $ 1.592.

Περισσότερα για τον Εξορυκτικό τομέα της Αυστραλίας:
Αυστραλία - Ένα Μεγάλο Έθνος της Εξορυκτικής Βιομηχανίας
Jenny Bloomfield: η τύχη δεν αρκεί για την ανάπτυξη της μεταλλείας!