-->

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Social License to Operate (SLO) - Reconnecting Raw Materials and Society

Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Πρώτες Ύλες» (European Raw Materials Week) που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου του 2016, οργανώθηκε  ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας – Επανασύνδεση των Πρώτων Υλών με την Κοινωνία».


Η ημερίδα αυτή προέκυψε από τη συνεργασία των: α.Montanuniversitaet Leoben (Αυστρία), β. Trinity College Dublin (Ιρλανδία), γ. Sustainable Minerals Institute of the University of Queensland (Αυστραλία)και δ. Advanced Mining Technology Centre of the University of Chile (Χιλή).
Session 2 1 Aidan Davy by tzeferisp on Scribd

Συμπερασματικά, είναι πλέον γενικά αποδεκτό, οι τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις στην εξορυκτική βιομηχανία διαμορφώνουν όλο και πιο επείγοντα χαρακτήρα, δεδομένων των αλλαγών και των αντίστοιχων πιέσεων που ασκούνται από την κοινωνία των πολιτών. Η πολιτεία πρέπει να ανταποκριθεί υπεύθυνα και γρήγορα στις προσδοκίες της κοινωνίας της γνώσης η οποία εξαρτάται από τις πρώτες ύλες. Η Ευρώπη, έχοντας αναγνωρίσει την ανάγκη για πρώτες ύλες και τη συμβολή τους στον κοινό πρωταρχικό στόχο για την ανάπτυξη, έχει υιοθετήσει αντίστοιχες πολιτικές τα τελευταία χρόνια (RΜΙ, EIP κλπ.), που όμως πρέπει να ικανοποιούν και ένα συγκεκριμένο σύνολο προκλήσεων που τίθενται σε τοπικό επίπεδο.
 http://www.unileoben.ac.at/de/5838/

Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας – Επανασύνδεση των Πρώτων Υλών με την Κοινωνία

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]