-->

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Μεταλλείο και μεταλλουργία στη Σκουριώτισσα Κύπρου (I)


Τη λειτουργία μιας νέας μεταλλουργικής μονάδας παραγωγής κράματος πολύτιμων μετάλλων (χρυσού και αργυρού), άρχισε η εταιρεία Hellenic Copper Mines (Μεταλλεία Σκουριώτισσας).

Στο Μεταλλείο της Σκουριώτισσας Κύπρου, όπου πλέον, εκτός από χαλκός, παράγεται και χρυσός, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς είναι οι Κύπριοι μεταλλωρύχοι του σήμερα. Είδαμε μια σύγχρονη βιομηχανία, όπου πρόσφατα λειτούργησε μια νέα μονάδα παραγωγής πολύτιμων μετάλλων (σ.σ. χρυσός και ασήμι). Μια εταιρεία στελεχωμένη με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και με φιλόδοξους αναπτυξιακούς προσανατολισμούς. Μια μονάδα που φέρνει χρήματα στον τόπο, που στηρίζει την οικονομία και ενισχύει τις κοινότητες της περιοχής Σολέας, μια μονάδα με ευαισθησίες στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Copper Mines (HCM),  η νέα αυτή μονάδα, που κατασκευάστηκε πρόσφατα, λειτουργεί από τον Ιούλιο στον χώρο του ιστορικού μεταλλείου της Σκουριώτισσας και όπως συμβαίνει με τη μονάδα παραγωγής καθόδων χαλκού, χρησιμοποιεί τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας, με βασικό μέλημα, από τη φάση του σχεδιασμού της νέας μονάδας, την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και τη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση του έργου έγινε υπό συνεχή έλεγχο και ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, από τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί. Το τμήμα του ειδικού εξοπλισμού της νέας μονάδας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Αυστραλία, ενώ το υπόλοιπο μέρος στην Κύπρο από εγχώριους επιστήμονες και τεχνικούς. Η μονάδα στελεχώθηκε εξ ολοκλήρου από ομάδα νέων Κύπριων επιστημόνων και τεχνικών.

Όπως εκτιμά η εταιρεία, η νέα αυτή μονάδα θα φέρει στο κράτος και στην οικονομία του τόπου σημαντικά πρόσθετα εισοδήματα, τόσο με την απευθείας καταβολή κρατικών δικαιωμάτων και φορολογιών, όσο και με την όλη οικονομική δραστηριότητα που δημιουργείται.
Η πλάκα είναι ένα κράμα πολυτίμων μετάλλων, που περιέχει χρυσό και άργυρο, ενώ το υπόλοιπο είναι κυρίως χαλκός. Από τη Σκουριώτισσα αποστέλλεται σε ελβετικό οίκο, σε ράβδους των 5 ή 10 κιλών, όπου και διαχωρίζονται τα προϊόντα.
Σίγουρα, η δουλειά της εταιρείας Hellenic Copper Mines δεν είναι εύκολη, αφού στις μέρες μας απαιτείται 30 φορές περισσότερος κόπος και έξοδα για εξόρυξη χαλκού, σε σχέση με πριν μερικές δεκαετίες. Όσον αφορά τον χρυσό χρειάζεται μεγάλη τεχνογνωσία, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αυτά τα μόλις 0,7 γραμμάρια χρυσού που αναλογούν σε κάθε τόνο χρυσοφόρου μεταλλεύματος.

«Σε σχέση με την αρχαία δραστηριότητα, εμείς σήμερα επεξεργαζόμαστε 50 φορές χαμηλότερης περιεκτικότητας μεταλλεύματα και σε σχέση με τη δραστηριότητα της αμερικανικής CMC, η οποία λειτούργησε στην Κύπρο για περισσότερα από 50 χρόνια, εκμεταλλευόμενη τα πολύ πλούσια κοιτάσματα του νησιού -ήρθε στην Κύπρο το 1913 και έφυγε το 1974, μετά την εισβολή, αφού τα εργοστάσια επεξεργασίας βρίσκονταν στο κατεχόμενο Ξερό και το Μαυροβούνι-, είμαστε περίπου 30 φορές πιο κάτω σε περιεκτικότητα. Εμείς, δηλαδή, κάνουμε 30 φορές περισσότερο κόπο και έξοδα για να εξάγουμε ένα προϊόν σήμερα».


 Σκουριώτισσα και Παρθενώνας. Κατά την παρουσία μας στη Σκουριώτισσα, δεν μείναμε εντυπωσιασμένοι μόνο από το μέγεθος της έκτασης την οποία καλύπτει το μεταλλείο (εκτείνεται σε 2.8 km2), την θέα από ψηλά, η οποία φτάνει ως τον Ξερό, την Αίπεια και τη θάλασσα και φυσικά την ιστορία του χώρου που λειτουργεί αδιαλείπτως για 4.500 χρόνια και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα μεταλλεία στην κόσμο. Μάθαμε, επίσης, το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι ώχρα από τη Σκουριώτισσα έχει χρησιμοποιηθεί για να βαφτούν τα αετώματα του Παρθενώνα, τα οποία σήμερα εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης!

Ακόμα, εντυπωσιαστήκαμε βλέποντας και ακούγοντας για τα στάδια παραγωγής χαλκού, του οποίου η ποιότητα είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο (99,999% καθαρότητας), αλλά και χρυσού, μαθαίνοντας μάλιστα πως σε όλη τη διαδικασία λαμβάνουν μέρος -εκτός από μεταλλωρύχους- γεωλόγοι, χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, μεταλλειολόγοι, χημικοί, ηλεκτρονικοί, τοπογράφοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, ενώ αξιοποιούνται και γνώσεις βιολογίας και μικροβιολογίας. Δηλαδή, για τη δραστηριότητα αυτή απαιτείται μια γκάμα ειδικών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με άριστες τεχνικές γνώσεις.
Για πρώτη φορά, μετά την αρχαιότητα, παράγουμε στην Κύπρο μεταλλικό χαλκό. Η ποιότητα του χαλκού που παράγουμε είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο (99,999% καθαρότητα).
Ο μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που παράγει μεταλλευτικά προϊόντα. Η Hellenic Copper Mines ιδρύθηκε το 1995 κατασκευάζοντας το σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής καθόδων χαλκού. Η παραγωγική ζωή της ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1996 και είναι η μοναδική παραγωγική μεταλλευτική εταιρεία που διαθέτει η Κύπρος και παράγει μεταλλευτικά προϊόντα. Η Κύπρος, κερδίζει αρχικά με τα απευθείας έσοδα του κράτους, όπως είναι οι φορολογίες, το κόστος των αδειών λειτουργίας, το κόστος ενοικίου της γης, οι δασμοί, η φορολογία των υπαλλήλων, η συνεισφορά στα ταμεία του κράτους, κλπ. Επίσης, η Hellenic Copper Mines εκπαιδεύει φοιτητές και νέους επιστήμονες, προσφέρει τεχνογνωσία. Ως μια καθαρά παραγωγική μονάδα, αποτελεί ένα από τα τελευταία προπύργια της παραδοσιακής βιομηχανίας στην Κύπρο.

[Από το Ρεπορτάζ της CITY , Πήγαμε στο Μεταλλείο της Σκουριώτισσας, όπου πλέον παράγεται και χρυσός]

Η συνέχεια εδώ

Πρόσκληση για διάλεξη από Helllenic Copper Mines Ltd. στη Σχολή ΜΜ-ΜΜ ΕΜΠ, 24.11.2017