-->

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Ο τομέας ευκατέργαστου χρυσού

[Δρ. Ιωάννη Ζαφειράτου][by Dr. Zafeiratos Ioannis]

Α. Δημόσιο Μεταλλείο χρυσού περιοχής Σαπών, Νομού Ροδόπης

Το Δημόσιο Μεταλλείο Σαπών (μεταλλευτικός χώρος Ε5 ή Κώνος) εκμισθώθηκε το 1993 αρχικά στην βρετανική εταιρία “Greenwich Resources PLC”, μετά από πλειοδοτική δημοπρασία. Σήμερα τα μεταλλευτικά δικαιώματα έχουν εκχωρηθεί στη θυγατρική της εταιρία “Mεταλλευτική Θράκης Α.Ε.”.

Η εταιρία έχει εντοπίσει αποθέματα 1,5 εκατ. τόννων εκμεταλλεύσιμου χρυσοφόρου μεταλλεύματος. Ο συνολικός περιεχόμενος χρυσός ανέρχεται σε 22,5 τόννους και το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο, στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί,  θα επεξεργάζεται 290.000 τόννους μεταλλεύματος ετησίως με τη δημιουργία 121 άμεσων και 300 έμμεσων θέσεων εργασίας.

Η εταιρία έχει υποβάλει στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση νέα τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του μεταλλείου και δημιουργίας μονάδας εμπλουτισμού και παραγωγής συμπυκνώματος χρυσού – χαλκού και ράβδων χρυσού, χωρίς τη χρήση κυανίου. Η αξιολόγηση της μελέτης θα γίνει μετά την έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Το Έργο Χρυσού Σαπών θα είναι μία επένδυση ύψους 45 εκατ. Ευρώ, οικονομικώς βιώσιμη με βάση τιμή χρυσού τα 265 USD ανά ουγκιά, ενώ η σημερινή τιμή του είναι άνω των 400 USD ανά ουγκιά.

Έχει ακυρωθεί η Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας του μεταλλεύματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (αιτήσεις 3233/2000 του Δήμου Σαπών και 3542/2000 των 54 Δήμων, Συλλόγων κλπ του Νομού Ροδόπης).

Β. Μεταλλεία χρυσού περιοχής Περάματος & Πετρωτών Νομών Ροδόπης και Έβρου

Τα ιδιωτικά μεταλλεία Περάματος & Πετρωτών νομών Ροδόπης και Έβρου έχουν περιέλθει στην εταιρία “Xρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.” με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα. H εταιρία από τις ερευνητικές εργασίες έχει εντοπίσει εκμεταλλεύσιμα αποθέματα 11 εκατομμυρίων τόννων με μέση περιεκτικότητα σε χρυσό 3,8 g/tn. Ο συνολικός περιεχόμενος χρυσός είναι της τάξης των 40 τόννων και θα ανακτηθεί με τη μέθοδο της κυάνωσης. Για την προστασία του περιβάλλοντος το υπολειπόμενο κυάνιο θα καταστρέφεται με τη μέθοδο INCO, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς. Σχεδιάζεται επένδυση ύψους 88 εκατ. ευρώ με τη δημιουργία 180 άμεσων και 500 έμμεσων θέσεων εργασίας για τα 9 χρόνια λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Έχει ακυρωθεί η Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας του μεταλλεύματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.


  • Kittila Gold Mine...

  • Ο χρυσός στην Ελλάδα και ...αλλού!

  •  Το δίλημμα της εξόρυξης του χρυσού

  • Χρυσός: Kοιτάσματα, Παραγωγή, Εμπλουτισμός

  • Οι επιστημονικές απόψεις για τη μεταλλουργία χρυσού – Έλλειμμα μεταλλειολόγων (?)  


  • Ο τομέας του Λευκολίθου