-->

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Ο χρυσός στην Ελλάδα και αλλού!Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Διαχρονικά, ο χρυσός αποτελεί σταθερή οικονομική αξία και στην σύγχρονη εποχή ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο! Τα κοιτάσματα χρυσού συνιστούν ουσιαστική πλουτοπαραγωγική πηγή στην διεθνή οικονομία και προσδίδουν, εκτός από οικονομική ευρωστία, και γεωστρατηγική σημασία για τις χώρες παραγωγούς.

Σήμερα, λειτουργούν σε όλο τον κόσμο 980 μεταλλεία χρυσού, που εκτός από τις παραδοσιακές χώρες παραγωγής όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, βρίσκονται επίσης στην Κίνα, Νότιο Αμερική, Ρωσία, Τουρκία και κοντύτερα στην Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και μάλιστα σε χώρες της Ε.Ε. όπως Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία.

Στη Σουηδία και Φινλανδία μόνο, λειτουργούν 10 μεταλλεία χρυσού, που αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την εφικτότητα και συμβατότητα των έργων αυτών με τις πλέον υψηλές, παγκοσμίως, περιβαλλοντικές προδιαγραφές (standards) που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και μάλιστα σε δύο χώρες με μακροχρόνια και ιδιαίτερα αναπτυγμένη περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.

Για παράδειγμα, το μεταλλείο του χρυσοφόρου χαλκοπυρίτη στο Aitik της Boliden, που βρίσκεται στη Βόρεια Σουηδία (Gallivare) είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού της Ευρώπης. Το κοίτασμα περιέχει χαλκό και επίσης χρυσό και άργυρο. Η παραγωγή του είναι 240000 t/y χρυσοφόρου συμπυκνώματος χαλκού το οποίο μάλιστα μεταφέρεται σιδηροδρομικώς για επεξεργασία στο εργοστάσιο Ronnskar (Skelleftehamn).

Επίσης, στην Φινλανδία, στην περιοχή Κιτίλια της Λαπωνίας, ήδη ξεκίνησε, δέκα χρόνια μετά την αρχική ανακάλυψη του κοιτάσματος το 1998, η παραγωγή χρυσού από την καναδική εταιρεία Agnico-Eagle. Τα εκτιμώμενα αποθέματα ξεπερνούν τα 3 εκατ. ουγκιές χρυσού (περιεκτικότητα 5g/t) και σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις πρόκειται για το μεγαλύτερο χρυσωρυχείο στην Ευρώπη, το οποίο με βάσει τα παραπάνω θα λειτουργήσει για 13 τουλάχιστον χρόνια με ετήσια παραγωγή 150 χιλιάδες ουγκιές το χρόνο. Η ανάκτηση χρυσού θα γίνεται από μονάδα στην ίδια περιοχή και με συνδυασμό εκχύλισης υπό πίεση και κυάνωση του εκχυλίσματος.


Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι γνωστό το Βαλκανικό γεωλογικό τόξο που εκτείνεται από την Ρουμανία μέχρι και την Τουρκία, με μεγάλα και πλούσια χρυσοφόρα κοιτάσματα, που ήδη βρίσκονται σε εκμετάλλευση σε όμορες χώρες.

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), στην Βόρειο Ελλάδα υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα χρυσού τουλάχιστον 450 τόνοι! Με τις σημερινές τιμές του μετάλλου, η αξία των κοιτασμάτων αυτών ξεπερνά το ποσό των 18 δισ. Ευρώ!

Προκαλεί εντύπωση στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κύκλους και επενδυτές, πως ένας τέτοιος πλουτοπαραγωγικός πυλώνας παραμένει ανεκμετάλλευτος, αν αναλογισθεί κανείς την δεινή οικονομική συγκυρία σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πόσο μάλλον για την Ελλάδα, με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και την αναγκαιότητα άμεσων ξένων επενδύσεων.

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις για την εκμετάλλευση του χρυσού που αφορούν τεχνικά δεδομένα είναι τουλάχιστον αβάσιμες δεδομένου ότι όλα τα τεχνικά θέματα έχουν επιλυθεί και αποτελούν πλέον «κοινό τόπο» για τον τεχνικό κόσμο. Οι εφαρμοζόμενες τεχνολογικές μέθοδοι θεωρούνται ασφαλείς για το περιβάλλον  και σε κάθε περίπτωση  σύμφωνες με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με: τη «Διαχείριση Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας» και«Βέλτιστων Διαθεσίμων Τεχνικών» (Best Available Techniques).

Το Σεπτέμβριο του 2009 μάλιστα ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία σαφώς καθορίζει τις προδιαγραφές χρήσης του κυανιούχου νατρίου και στην Μεταλλουργία χρυσού, νομοθεσία η οποία είναι αρκούντως αυστηρή για τα έργα χρυσού και γενικότερα για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας.΄Το θέμα εναπόκειται καθαρά στην εφαρμογή τους.

Έργο Χρυσού Περάματος στη Θράκη