-->

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Μάρμαρα- Ερευνα Αγοράς

Ενδεικτική εμφάνιση γνωστών Ελληνικών μαρμάρων
(Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ», Ι.Γ.Μ.Ε.)
Η παρούσα μελέτη/έρευνα αγοράς  του ΙΓΜΕ, η οποία αφορά τα μάρμαρα, αποτελεί μία εκ των πέντε ερευνών αγοράς που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Φάσης Εργασιών της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) 2682/2014 που υλοποιήθηκε για το Υποέργο 7 του Έργου ΜΕΟΠΥ του ΕΣΠΑ.

Stenopos Kavalas Semi White Marble
Stenopos Kavalas Marble Quarry, Pavlidis 
Marble & Granite SA, Greece
Ο κλάδος του μαρμάρου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία, και, παρά τις δυσμενείς συνθήκες των τελευταίων ετών στην εγχώρια αλλά και παγκόσμια οικονομική κατάσταση έχει κατορθώσει να παραμείνει σε ανοδική πορεία στον τομέα των εξαγωγών.

Ο κατακερματισμός, της εγχώριας αγοράς, το υψηλό κόστος μεταφοράς των εξεταζόμενων προϊόντων, η εξάρτηση από την πορεία της κατασκευαστικής/οικοδομικής δραστηριότητας αλλά και τα εμπόδια στην ανάπτυξη νέων και τη συνέχιση υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων που τίθενται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο οριοθετούν ένα μη ευνοϊκό περιβάλλον που, ωστόσο, αντισταθμίζεται από τις προοπτικές ανάπτυξης λόγω του μεγέθους των ελληνικών κοιτασμάτων μαρμάρου, της ανώτερης ποιότητας και της ποικιλίας του ελληνικού μαρμάρου και της αυξημένης ζήτησης στον τομέα των εξαγωγών.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΥΠΕΝ (Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα 2013-2014), οι εισαγωγές μαρμάρου διαχρονικά κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την τελευταία τριετία ιδιαίτερα, παρατηρείται συρρίκνωση των εισαγωγών, στο επίπεδο των 30-33 εκατ. € ετησίως, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης του μαρμάρου στην εγχώρια αγορά.

Σε αντίθεση με την συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, τη διετία 2013-2014, συνεχίστηκε ο εξαγωγικός προσανατολισμός του ελληνικού μαρμάρου, μέχρι και 75-80% της συνολικής παραγωγής μαρμαρικών προϊόντων.Πάνω από το 90% του συνόλου της εγχώριας παραγωγής μαρμάρου καταγράφεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ειδικότερα στους Νομούς Δράμας και Καβάλας.

Από το προϊόν που εξάγεται, πάνω από το 40% κατευθύνεται πλέον προς την Κίνα και το υπόλοιπο εξαγόμενο μάρμαρο διατίθεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι εξαγωγές στο σύνολο του τομέα μαρμάρων και προϊόντων φυσικών λίθων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) και την επεξεργασία από το ΥΠΕΝ, ήταν τόσο για το 2014 όσο και για το 2013, στο επίπεδο των 840-860 χιλ τον. και συνολικής αξίας 240-260 εκατ. € συνεχίζοντας έτσι, την ανοδική τους τροχιά που έχει ξεκινήσει από το 2008, όταν η εγχώρια ζήτηση άρχισε να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση.

Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, η συρρίκνωση του εισοδήματος των καταναλωτών και ο ανταγωνισμός των τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου μπορεί να επηρεάσουν περαιτέρω αρνητικά την εξέλιξή του.

Οι φορείς που επηρεάζουν την αγορά μαρμάρου θα πρέπει να προσανατολιστούν στην απλοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προκειμένου να διευκολυνθεί η δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και η περαιτέρω επέκτασή τους στη διεθνή αγορά.

Ωστόσο η επέκταση των εξαγωγών και η κατασκευή μεγάλων προγραμματισμένων έργων στην εγχώρια αγορά είναι δυνατόν να αποτελέσουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]

Το Ελληνικό Μάρμαρο
Το ελληνικό μάρμαρο: εξόρυξη, στοιχεία παραγωγής
Νομοθετικό Πλαίσιο Ελλάδος για τα μάρμαρα.