-->

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ: ενιαία, αδιαίρετη και καθετοποιημένη! (II)

[συνέντευξη του  Καθ. Χαρ.Τσουτρέλη, αντιπροέδρου της ΛΑΡΚΟ]

5. Εχει νόημα να ζητεί η ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ την επιστροφή κρατικών ενισχύσεων μιλώντας για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού, όταν ουδεμία άλλη ανταγωνιστική προς την ΛΑΡΚΟ νικελοβιομηχανία υπάρχει στην ΕΕ; 

Δεν γνωρίζω από ποιές πηγές η Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού (DG COM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άντλησε τις πληροφορίες, που έχει για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων (state aid) τις οποίες κατά τους ισχυρισμούς της έτυχε η ΛΑΡΚΟ στο παρελθόν. Σήμερα έρχεται να ζητήσει από τον πλειοδότη εξαγοράς της ΛΑΡΚΟ να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο εντόκως το ποσόν εκείνο, που κατά την εκτίμηση της Γενικής Δ/νσης Ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται ως κρατική ενίσχυση. Δεν διεκδικώ ειδικές νομικές γνώσεις και ως εκ τούτου δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο στο θέμα. Η ΛΑΡΚΟ πάντως έχει ήδη απαντήσει αντικρούοντας τεκμηριωμένα τις απόψεις της Γενικής Δ/νσης Ανταγωνισμού επί του νομικού και ουσιαστικού θέματος και αναμένει την τοποθέτησή της προκειμένου να δράσει ανάλογα.

6. Τί θα άλλαζε στη ΛΑΡΚΟ εάν η ΔΕΗ τιμολογούσε το ρεύμα όπως κάνει σε μεγάλους ενεργοβόρους πελάτες, όπως η Αλουμίνιον της Ελλάδος; 

Η πρόσφατη διαιτητική απόφαση της ΡΑΕ μεταξύ της ΔΕΗ και της πρώτης από πλευράς καταναλισκομένης ενέργειας στην χώρα μας εταιρείας της Αλουμίνιο της Ελλάδος τάραξε τα νερά και έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη χάραξης μιας νέας πολιτικής για την χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας στην βαρειά βιομηχανία της χώρας ειδικότερα κάτω από τις σημερινές συνθήκες.

Η απόφαση καθορίζει ότι για το διάστημα 2010 έως 31.12.2013 ισχύει η τιμή των 40,7€/MWh παρέχοντας στην ΛΑΡΚΟ, που είναι ο δεύτερος κατά σειρά μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ισχυρό έρεισμα λόγω των ίδιων ή παρόμοιων χαρακτηριστικών με εκείνα της Αλουμίνιο της Ελλάδος να διεκδικήσει ίση μεταχείριση από την ΔΕΗ στις διαπραγματεύσεις, για την τιμή της MWh, που λογικά σύντομα πρέπει να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν προ της ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ. Έτσι η σημερινή χρέωση των 73€/MWh, που είναι εξωπραγματική και απαγορευτική για την ΛΑΡΚΟ και τον μελλοντικό αγοραστή της, θα μειωθεί σε ένα άλλο επίπεδο χρεώσεων, που θα επιτρέψει την συνέχιση της λειτουργίας της. Η οικονομία του χώρου δεν επιτρέπει να επεκταθώ στο θέμα της χρεώσεως της ηλεκτρικής ενέργειας στην βαριά βιομηχανία της χώρας, που δοκιμάζεται σήμερα όχι μόνον από την μείωση της δραστηριότητας κατά 70% αλλά και από την υψηλή τιμή της MWh.

7. Σε τι βαθμό ισχύει το σενάριο της αποχώρησης του 70% του προσωπικού σε περίπτωση αναδιάρθρωσης της ΛΑΡΚΟ;

Την αποχώρηση του 70% του προσωπικού, που για μια στιγμή στα σχέδια αναδιάρθρωσης της ΛΑΡΚΟ έχει αναφερθεί, την θεωρώ πράξη επικίνδυνη για  μια παλαιά πυρομεταλλουργική βιομηχανία. Αντίθετα υποστηρίζω ότι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 15%, που
 θα περιλάβει μέχρι τις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας έχει πολύ μεγαλύτερες  πιθανότητες να επιτύχει με την εταιρεία σε λειτουργία. Από εκεί πέρα πρέπει να  ακολουθηθεί προσεκτική αξιολόγηση όλων των επομένων θέσεων εργασίας της εταιρείας.

Η συνέχιση ή όχι της εργολαβικής λειτουργίας των μεταλλείων σε σχέση προς εκείνη της λειτουργίας με προσωπικό 100% της εταιρείας είναι θέμα προτεραιότητας του νέου αγοραστή. Οι θέσεις, εξ άλλου, της πρώτης γραμμής στις παραγωγικές μονάδες του εργοστασίου, που λόγω παλαιότητας αποτελούν τους ασθενέστερους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας, απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση για λόγους όχι μόνον ασφαλείας των εγκαταστάσεων αλλά και αποδοτικής λειτουργίας.Η γνώμη μου για το επιστημονικό προσωπικό για τους 6 μήνες, που είμαι στο Δ.Σ. της εταιρείας και συνεργάζομαι μαζί του, είναι ότι η εταιρεία διαθέτει ικανό προσωπικό έτοιμο να αδράξει κάθε ευκαιρία για να προωθήσει την εταιρεία σε νέους ορίζοντες.

8. Tί χρειάζεται για να γίνει η ΛΑΡΚΟ μια μεγάλη, εύρωστη και κερδοφόρος εταιρεία;

Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί η σύντομη αλλά πολύ ουσιαστική αυτή ερώτηση. Ξέρουμε όλοι τι χρειάζεται μόνον, που αυτά που πρέπει και μπορούν να γίνουν απαιτούν δυναμική παρέμβαση και κεφάλαια που στερείται σήμερα η εταιρεία καθώς και διαφορετικό περιβάλλον από το σημερινό, που έχει ως στόχο την ιδιωτικοποίησή της χωρίς όμως ακόμη να είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί καθώς συζητούνται διάφορες προτάσεις.