-->

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο) και για τον Ορυκτό Πλούτο

Με «ηλεκτρονικά παράβολα» θα διενεργούνται οι συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, και έτσι ελπίζουμε να περιοριστεί έστω και ελάχιστα  η ταλαιπωρία για την αγορά και τη χρήση των παραβόλων από πολίτες και επιχειρήσεις.

Υπ. Αποφ. «Οροι και διαδιακασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου" 

Η εφαρμογή του μέτρου άρχισε πιλοτικά  και όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στην πρώτη φάση θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά παράβολα του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και στη συνέχεια θα εντάσσονται σταδιακά παράβολα από άλλους δημόσιους φορείς - αποδέκτες παραβόλων.

Για την αγορά του e-παραβόλου οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) μπορούν να επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), επιλέγοντας από τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» τη σχετική εφαρμογή «e-παράβολο».

Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Ειδικότερα για το ΥΠΕΚΑ και τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου, έχουν συγκεντρωθεί τα υφιστάμενα παράβολα που κατατίθενται στην υπηρεσία και που θεσπίστηκαν κυρίως από την ΚΥΑ αριθμ. 1264/19.01.2012 (ΦEK 230 Β 2012) Τροποποίηση της αριθ.Δ7/19488/22−8−2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1986/Β/7−9−2011), όπως τροποποίησε την Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1228/Β/11−8−2004) των Υπουργών Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» 

Αντίστοιχα πρέπει να πράξουν και οι περιφερειακές υπηρεσίες (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες κλπ) καθώς και οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων με τα δικά τους παράβολα υπέρ του δημοσίου.

Σύντομα λοιπόν κι εφόσον επιλυθούν και τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με εκείνα τα παράβολα που υπολογίζονται ως ποσοστό επί μεγεθών αλλά και το θέμα της τεχνικής υποδομής  προκειμένου οι υπηρεσίες-αποδέκτες να παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά παράβολα, ελπίζουμε το κοινό να μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω του διαδικτύου.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]