-->

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Στο 1987 επέστρεψε η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή το 2015!

Εκδόθηκε  το Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για το Δεκέμβριο 2015, οπότε μπορούμε να δούμε πως πήγε η ηλεκτρο- παραγωγή τη χρονιά που μας πέρασε. Πάντα στο δια- συνδεμένο σύστημα, που δεν περιλαμβάνει τα μη διασυνδεμένα νησιά, η λιγνιτική παραγωγή έκλεισε με ποσοστό 38% (37,76% για την ακρίβεια), στις 19.418GWh, πιο χαμηλά ακόμα κι απ' την πρόβλεψη για περίπου 19.600GWh που είχαμε κάνει τα Χριστούγεννα.

Ασφαλώς επέδρασε η πολύ μεγάλη αύξηση, κατά 112%, της παραγωγής από φυσικό αέριο το Δεκέμβριο 2015 σε σχέση με το Δεκέμβριο 2014, που οφείλεται κατά ένα μέρος και στη δοκιμαστική λειτουργία της πολύ μεγάλης μονάδας της ΔΕΗ Μεγαλόπολη V. Στο σύνολο του 2015 η παραγωγή από φυσικό αέριο έκλεισε σε λογικά επίπεδα, στο 14,13%, η υδροηλεκτρική στο 10,48%, οι ΑΠΕ σε Υποσταθμούς Συστήματος, έκλεισαν στο 10%, η παραγωγή στο δίκτυο, που είναι τα μικρά Φ/Β, έκλεισε στο 9% και οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε επίπεδο έτους στο 18,68%, παρά τα capital controls που έχουμε σ' όλο το 2ο εξάμηνο 2015.

Αν κάποιος επισκεφθεί τον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ και κοιτάξει τα "Μηνιαία Δελτία Ενέργειας", η πρώτη χρονιά για την οποία υπάρχουν αναρτημένα στοιχεία είναι το 2004 (και δεν έχουν και τη λεπτομέρεια των τελευταίων ετών). Η σύγκριση ωστόσο των στοιχείων του 2015 με τα στοιχεία του 2004 είναι αποκαρδιωτική και φαίνεται στον πίνακα.

Καταρχήν το σύνολο παραγωγής και ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών είναι περίπου το ίδιο για το 2004 και το 2015, η διαφορά είναι μόλις 0,56% μικρότερο σύνολο το 2015, οπότε μπορούμε να δούμε στον πίνακα τα αποτελέσματα της ενεργειακής πολιτικής των τελευταίων 15 ετών. 

Μέσα σε 11 χρόνια καταφέραμε να μειώσουμε κατά 14,5% τη συνολική ηλεκτροπαραγωγή, από 48,9TWh σε 41,8TWh και η μείωση δεν οφείλεται ασφαλώς σε βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά στην τεράστια μείωση κατά 25,06% της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, από 62,82% το 2004 σε 37,76% το 2015. Η μείωση είναι 13.073.712 MWh και ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος απ' το άθροισμα της παραγωγής από φυσικό αέριο και υδροηλεκτρικά τόσο το 2015 όσο και το 2004. Κατά ένα μέρος η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής υποκαταστάθηκε από παραγωγή των ΑΠΕ, κάτι που ωστόσο έγινε με τεράστιο κόστος για την οικονομία και την κοινωνία, καθώς η παραγωγή των ΑΠΕ αποζημιώνεται με εξωφρενικά υψηλές επιδοτήσεις, στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ είδα χρέωση 0,09461€/KWh για την προμήθεια ρεύματος κι άλλα 0,02629€/KWh για ΕΤΜΕΑΡ, το ΕΤΜΕΑΡ έχει φθάσει να προσθέτει άλλο ένα 28% στην προμήθεια ρεύματος.

Εάν η λιγνιτική παραγωγή του 2004 επιτυγχανόταν και το 2015 θα αντιστοιχούσε σε 77,7% της συνολικής παραγωγής, θα μείωνε σημαντικά τις εισαγωγές ηλεκτρισμού και την παραγωγή από φυσικό αέριο και πρόκειται για ένα ποσοστό που το είχαμε ξανά στο μακρινό παρελθόν στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, τότε που είχαμε και φθηνά τιμολόγια ηλεκτρισμού. Σήμερα μάλλον ένα τέτοιο ποσοστό θα δυσκόλευε αρκετά περισσότερο τη ζωή του ΑΔΜΗΕ, καθώς η παραγωγή των ΑΠΕ δεν είναι ομαλά κατανεμημένη στο χρόνο και οι παλιές λιγνιτικές μονάδες μάλλον δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το ρυθμό με τον οποίο είτε εμφανίζεται στο δίκτυο είτε εξαφανίζεται απ' αυτό ο "στρατηγός άνεμος".

[αναδημοσίευση από το http://greeklignite.blogspot.gr]