-->

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Η Συμβολή του Ι.Γ.Μ.Ε. στην έρευνα των Μη Ενεργειακών ΟΠΥ της Χώρας

Το 1952 μπορεί να θεωρηθεί το γενέθλιο έτος της γεωλογικής έρευνας απο κρατικούς φορείς στην Ελλάδα με την ίδρυση του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους (ΙΓΕΥ), που ανέλαβε για πρώτη φορά τη συστηματική έρευνα, στους βασικούς κλάδους της γεωλογικής επιστήμης, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το 1972 το διαδέχθηκε το Εθνικό Ιδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΘΙΓΜΕ) και Το 1976 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Παρουσίαση ΕΡΓΟΥ ΙΓΜΕ by tzeferisp
Tο ΙΓΜΕ / ΙΓΜΕΜ όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλε και συμβάλλει στην αποτύπωση - καταγραφή και τελικά τη γνώση της βασικής γεωλογικής δομής της χώρας.Στον τομέα του εντοπισμού και της αξιολόγησης των μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών (ΜΕΟΠΥ)  και στην  εκπόνηση του Μεταλλογενετικού της Χάρτη, το ΙΓΜΕ:
 • Μελέτησε τη στρωματογραφική θέση των βωξιτικών οριζόντων και χαρτογράφησε τη βωξιτοφόρο περιοχή Παρνασσού – Γκιώνας
 • Εντόπισε χαλκούχο κοίτασμα πορφυρικού τύπου στις Σκουριές Χαλκιδικής 
 • Εντόπισε και Μελέτησε τα σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα της Κεντρικής Εύβοιας και Λοκρίδας
 • Διερεύνησε την ποιότητα των κοιτασμάτων μαγνησίτη στην Χαλκιδική και καθόρισε τα κριτήρια αξιολόγησης τους
 • Εντόπισε και αξιολόγησε τα κοιτάσματα θειούχων βασικών μετάλλων μολύβδου και ψευδαργύρου στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
 • Εκπόνησε κοιτασματολογικές-μεταλλογενετικές μελέτες της Μαγγανιούχου μεταλλοφορίας για στήριξη της βιωσιμότητας του μεταλλευτικού κέντρου Δράμας και εντόπισε πυρολουσιτικό Mn-μετάλλευμα στη Χαλκιδική
 • Εκπόνησε μεταλλογενετικές μελέτες των οφιολιθικών πετρωμάτων του Βούρινου Κοζάνης, οδήγησαν στην επαύξηση των χρωμιτικών αποθεμάτων
 • Εντόπισε χρυσοφόρο κοίτασμα επιθερμικού τύπου στην περιοχή Σαππών και χρυσοφόρες συγκεντ
  ρώσεις σε περιοχές της ανατολικής Ροδόπης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου
  Μελέτησε τα επιθερμικά συστήματα στις περιοχές του Δημόσιου Μεταλλείου Κίρκης, Πασά Λόφου και τα μεσοθερμικά συστήματα στην περιοχή Αγκίστρου
 • Συνέβαλε στην μετεγκατάσταση των λατομείων θηραϊκής γης και κίσσηρης της νήσου Σαντορίνης, στα νησιά Γυαλί και Μήλο
 • Χαρτογράφησε, μελέτησε και αξιολόγησε τα κοιτάσματα γύψου της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης
 • Εντόπισε αποθέματα ζεολιθικών τόφφων με ικανοποιητικές ιοανταλλακτικές ιδιότητες, στους νομούς Ροδόπης και Έβρου
 • Εντόπισε κοίτασμα ειδικών μαγνησιούχων αργιλικών ορυκτών ατταπουλγίτη -σαπωνίτη στην περιοχή των Γρεβενών. 
 • Μελέτησε αξιόλογες συγκεντρώσεις ολιβινικών πετρωμάτων στο Βούρινο και στο Δημόσιο Μεταλλείο Βάβδου Χαλκιδικής
 • Εντόπισε συγκεντρώσεις βερμικουλίτη στην Κεντρική Μακεδονία
 • Εντόπισε κατάλληλη αργιλική πρώτη ύλη για τις μονάδες κεραμοποιίας της Χαλκίδας στην
  περιοχή της Κάτω Στενής της Κεντρικής Εύβοιας
 • Κατέγραψε και χαρτογράφησε τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα των σχιστολιθικών πλακών Καρύστου
 • Αξιολόγησε τα λευκά ανθρακικά πετρώματα της χώρας.
 • Εντόπισε αξιόλογο κοίτασμα τραβερτίνη στην περιοχή Κούπας – Σκρά, Ν. Κιλκίς
 • Ολοκλήρωσε εξειδικευμένες κοιτασματολογικές μελέτες των κύριων μαρμαροφόρων περιοχών της χώρας καθώς και μελέτες δυνατότητας αξιοποίησης των στείρων των λατομείων
 • Διερεύνησε λύσεις εναλλακτικής αξιοποίησης των δημόσιων εγκαταλειμμένων λατομείων
 • Ίδρυσε το Διαπιστευμένο Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ», για τον ποιοτικό έλεγχο των Διακοσμητικών
  πετρωμάτων. Προσδιόρισε τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά των Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών Λίθων της χώρας και συνέβαλλε στις εκδόσεις του ¨HELLENIC MARBLE DIRECTORY¨
 • Δημιούργησε ηλεκτρονική βάση δεδομένων λατομείων θραυστών αδρανών υλικών και Βιομηχανικών Ορυκτών και συνέταξε Άτλαντα Αδρανών Υλικών
Το ΙΓΜΕ όλα αυτά τα χρόνια, ερεύνησε υπό το καθεστώς των ερευνητέων περιοχών (Ν.Δ. 4433/64) έκταση περίπου 26.723 km2 , από την οποία έγιναν προτάσεις εξαίρεσης υπέρ του Δημοσίου σε συνολική έκταση 8.373 km2, η οποία αντιστοιχεί σε 94 Δημόσιους χώρους σε όλη την επικράτεια. Ερεύνησε 161.200 στρέμματα δημοσίων εκτάσεων για βιομηχανικά ορυκτά.

Σήμερα, στον τομέα της έρευνας των μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προγράμματα, που δίνουν προτεραιότητα στην έρευνα επιλεγμένων επιθερμικών συστημάτων και την οικονομοτεχνική προσέγγιση αξιοποίησης του αποθεματικού δυναμικού κοιτασμάτων πολυτίμων, σπανίων και βασικών μετάλλων. Περισσότερα στην συνημμένη παρουσίαση  από τον Δρ. Κ. Λασκαρίδη.