-->

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Εκτόνωση για τη Λαρκο

[του Τζεφέρη Πέτρου]

Τρεις μέρες μετά την (τριϋπουργική) απόφαση για την παράταση στην απόρριψη της μεταλλουργικής σκουριάς της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  στον Β. Ευβοϊκό Κόλπο,

υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό ΠΕΚΑ και η απόφαση για την απευθείας σύμβαση μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του δημοσίου επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας (Ο.Π. 1 και 8Β Ν. Φθιώτιδας, 105Α και 107 Ν. Βοιωτίας) όπου είναι κατασκευασμένο το μεταλλουργικό  εργοστάσιο.

Η χρονική διάρκεια είναι έξι μήνες, ώστε να παρασχεθεί χρονικό περιθώριο στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου για τη συνολική ρύθμιση του θέματος επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.

Το βασικό αιτιολογικό, όπως προκύπτει από τις ως άνω αποφάσεις,  ήταν:

«1) Υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την έγκριση της απευθείας εκμίσθωσης καθότι πρόκειται για τη σημαντικότερη εξαγωγική μεταλλουργική βιομηχανία νικελίου, όχι μόνο της χώρας αλλά και της ΕΕ, η οποία αξιοποιεί εγχώριες πρώτες ύλες και είναι κατά πλειοψηφία ελεγχόμενη από το δ ημόσιο, στην οποία και οφείλεται σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών του μεταλλευτικού κλάδου της Ελλάδας.

2) Διασφαλίζονται απόλυτα τα εχέγγυα για την ορθολογική εκμετάλλευση με τεχνικά μέσα ανάλογα με τη σπουδαιότητα των κοιτασμάτων, καθώς ήδη υφίστανται προς τούτο τα αναγκαία τεχνικά μέσα για την παραγωγή του υψηλότερης δυνατής εγχώριας προστιθέμενης αξίας προϊόντος (μεταλλουργικό εργοστάσιο -ΣΕΛ).

3) Η ΛΑΡΚΟ ως η τελευταία μισθώτρια του ΔΜ. Λάρυμνας και δεδομένου ότι εντός του χώρου του μεταλλείου είναι εγκατεστημένο το μεταλλουργικό της εργοστάσιο, έχει αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα για την απευθείας μίσθωση. Για λόγους πληρότητας της εξέτασης του αιτήματος, πέρα από την κάλυψη των προϋποθέσεων του ΜΚ ήδη εκ των ανωτέρω, ως προς την επιδειχθείσα μέχρι σήμερα εικόνα της εταιρίας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

3.α. Οι επενδύσεις που έγιναν κατά την τελευταία 8ετία στο ΣΕΛ ανήλθαν σε 109 εκατ. €. Έχουν προγραμματισθεί επενδύσεις για την επόμενη 5ετία ύψους 76,4 εκατ. €.

3.β. Η εκμετάλλευση του Δημοσίου Μεταλλείου Λάρυμνας είναι ορθολογική.

3.γ. Ο βαθμός επεξεργασίας μεταλλεύματος είναι ο μέγιστος δυνατός (μεταλλουργική επεξεργασία)».