-->

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Ημερίδα για την ενημέρωση υπηρεσιακών στελεχών για θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Στην ημερίδα του ΥΠΕΚΑ για την ενημέρωση υπηρεσιακών στελεχών αρμόδιων σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή το πρωί μίλησε ο υπουργός ΠΕΚΑ.

Ο υπουργός δήλωση πως “η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελούσε μέχρι πρόσφατα την πλέον χρονοβόρα διαδικασία για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, χωρίς να προστατεύει αποτελεσματικά το περιβάλλον στην πράξη”.

“Ο τρόπος αδειοδότησης εστίαζε στη δημιουργία περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών, με πληθώρα γνωμοδοτήσεων και υπογραφών προκειμένου να διαχέεται η ευθύνη και με σκοπό την τυπική μόνο «εξασφάλιση» της προστασίας του περιβάλλοντος πριν ακόμα λειτουργήσουν τα εξεταζόμενα έργα και δραστηριότητες” πρόσθεσε ενώ “απαιτούσαμε περιβαλλοντική αδειοδότηση σε πολύ περισσότερα έργα και δραστηριότητες απ’ ότι στις άλλες χώρες της Ευρώπης”.

“Το αποτέλεσμα ήταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση να αποτελεί το βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή δραστηριότητα με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την ύφεση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας” σημείωσε.

Στόχοι του ν.4014/2011 όπως τους παρέθεσε ο υπουργός είναι:
  • δραστική μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (από 22.000 μελέτες ετησίως σε 2-3.000), η μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης της αδειοδότησης (που ξεπερνούσε, σε πολλές περιπτώσεις, τους 20 μήνες για έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ) κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου (που είναι 10 μήνες) και
  • μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος με ρητή υποχρέωση τακτικών περιοδικών ελέγχων για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία σώματος ιδιωτών περιβαλλοντικών ελεγκτών.
  •  κατάργηση των συνυπογραφών των υπουργών για έργα που αδειοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ,
  • κατάργηση της υποκατηγορίας Β3 (4.200 φάκελοι ετησίως),
  • κατάργηση της υποχρεωτικής προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (περίπου 2.800 φάκελοι ετησίως),
  • επιμήκυνση στα 10 έτη της διάρκειας ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
  • κατάργηση των αδειών διαχείρισης αποβλήτων, της άδειας διάθεσης λυμάτων και της έγκρισης επέμβασης, με σκοπό τη σημαντική βελτίωση ως προς τον απαιτούμενο πραγματικό χρόνο αδειοδότησης.

Το υπουργείο εκτιμά ότι έχει επιτευχθεί ελάφρυνση της δημόσιας διοίκησης κατά 7.000 φακέλους περιβαλλοντικής αδειοδότησης ετησίως, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 30%.

Εντός του Μαρτίου θα υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των βιομηχανικών έργων και δραστηριοτήτων (Ομάδα 9) κατηγορίας Β, ενώ, αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τους σταθμούς βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τις τουριστικές εγκαταστάσεις και τα έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (Ομάδα 6) καθώς και τα έργα ΑΠΕ (Ομάδα 10).

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί όλες οι ενέργειες που προβλέπονται στο νόμο για την πλήρη εφαρμογή του με την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων όποτε απαιτείται, των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων και τη δημιουργία του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης και της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής ταυτότητας μέσω συνεργασίας με το ΤΕΕ.

Στην πλήρη ανάπτυξή του ν.4014/2011 αναμένεται ότι ο χρόνος έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων θα είναι 4 και 6 μήνες για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 και Α1, αντίστοιχα, και ότι θα επιτευχθεί ο υποδεκαπλασιασμός των διοικητικών βαρών που ταλαιπωρούν τη διοίκηση, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

“Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο διευκολύνουμε τις επενδύσεις, ανοίγουμε θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα προστατεύουμε ουσιαστικά το περιβάλλον. Διότι μέχρι τώρα, κάναμε ότι προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά στην πράξη απλώς αποθαρρύναμε τις επενδύσεις. Για να έχουμε μια αίσθηση της διαφοράς, τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν επενδύσεις, τουριστικές, εμπορικές, βιομηχανικές, που φέρνουν θέσεις εργασίας” επεσήμανε ο ΥΠΕΚΑ.

Όπως σημείωσε ο υπουργός “μέχρι σήμερα καθυστερούσαν πολύ, μέχρι και 20 μήνες και παραπάνω για μεγάλα έργα, καθώς είχαμε πολλαπλές υπογραφές Υπουργών και τώρα αυτός ο χρόνος μειώνεται δραστικά”.

Παράλληλα, καταπολεμάται η διαφθορά, “με την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος και με την ηλεκτρονική ταυτότητα του έργου, που θα είναι έτοιμη σε μερικούς μήνες”.

Τέλος, όσον αφορά στον ορυκτό πλούτο και τους υδρογονάνθρακες ο υπουργός είπε: “σε μερικές εβδομάδες, θα ανακοινωθούν οι εταιρείες που θα αναλάβουν να κάνουν σεισμικές έρευνες στη χώρα, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς οι οχτώ μεγαλύτερες χώρες του κόσμου παρουσιάστηκαν σε αυτή την πρόσκληση που απευθύναμε. Μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχουμε τα πρώτα γεωτρύπανα στην διαδικασία μελέτης έρευνας για εξόρυξη στα οικόπεδα που έχουμε ήδη προκηρύξει”.

[http://www.econews.gr]
  • Ν. 4014/2011  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος
  • ΥΑ 1958/13.01.2012   Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)