-->

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Ο απολογισμός του 2015 για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ AE ανήκει στον όμιλο Eldorado Gold Corporation και συνεχίζει τη μακρόχρονη λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας εξορύσσοντας μικτά θειούχα μεταλλεύματα και παράγοντας συμπυκνώματα χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη, ψευδάργυρου, μολύβδου και αργύρου.

Η εταιρεία εφαρμόζει το αδειοδοτικό σχέδιο ανάπτυξης των κοιτασμάτων Μαύρων Πετρών, Ολυμπιάδας και Σκουριών (κοίτασμα χαλκού και χρυσού) που προβλέπει εκτός της εξόρυξης των πρώτων υλών την εγκατάσταση και λειτουργία ενιαίου κέντρου μεταλλουργικής κατεργασίας των μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, με τη μέθοδο "ακαριαίας τήξης" ("flash smelting"), με σκοπό την παραγωγή χαλκού, χρυσού και  αργύρου. Επίσης, μέσω εκσυγχρονισμένων μονάδων εμπλουτισμού, προβλέπεται η συνέχιση της παραγωγής μεταλλικών συμπυκνωμάτων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ σκοπεύει σε 1,5 δισ. δολάρια συνολικές επενδύσεις, από τις οποίες τα 700 εκατ. δολάρια, από το 2012 έως σήμερα, έχουν ξοδευτεί σε έργα στη Χαλκιδική, δημιουργώντας περισσότερες από 1800 θέσεις εργασίας και επηρεάζοντας άμεσα τη δημιουργία πολλαπλάσιων θέσεων από περιφερειακές υποστηρικτικές εταιρείες και μικρούς ή μεγάλους φορείς παροχής διαφόρων υπηρεσιών. Η εταιρεία έχει ενισχύσει την τοπική αγορά, μόνο το 2014, με 27 εκ. εκατ. ευρώ.
 Ειδικά το περιβάλλον αποτελεί βασικό παράγοντα και στη φάση του σχεδιασμού και στη φάση της υλοποίησης των έργων. Πρόφατα ολοκληρώθηκε η αντιμετώπιση των παλιών τελμάτων, απόθεσης των υπολειμμάτων εμπλουτισμού της παλιάς εταιρείας Ε.Ε.Χ.Π&Λ. που είχαν μείνει «ανοιχτές πληγές» για πολλές δεκαετίες. Σήμερα η εταιρεία προχωρεί σε πλήρη αποκατάστασή τους, η οποία μέχρι την ολοκλήρωσή της, θα κοστίσει πλέον των 3 εκ. ευρώ, εξαιρουμένης της αξίας του παραγόμενου συμπυκνώματος χρυσοφόρου πυρίτη, που έχει ως πρώτη ύλη το υλικό των τελμάτων αυτών.

Το 2015, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την εταιρεία και την περαιτέρω προώθηση των επενδυτικών της σχεδίων. Παρέμειναν και το 2015, σε εκκρεμότητα, η έκδοση απαραίτητων αδειών για την πλήρη λειτουργία του έργου και ιδιαίτερα των νέων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και του εργοστασίου των μεταλλουργικών διεργασιών.Η μεγάλη καθυστέρηση στην πλήρη αδειοδότηση του έργου, οδήγησε την Εταιρεία σε επαναπροσέγγιση επενδυτικών σχεδιασμών και προγραμμάτων εργασιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο για το μεταλλείο στις Σκουριές, επενδύθηκαν συνολικά 112,9 εκ. δολάρια, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου υπόγειας εκμετάλλευσης, με στόχο την ετήσια παραγωγής πρώτης ύλης 4,5 εκ. τον.

Για το 2015, εξορύχθηκαν από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών 161.048 τον. μικτών θειούχων μεταλλευμάτων, με περιεκτικότητες 10,2% σε ψευδάργυρο, 6,2% σε μόλυβδο και 164 γρ/τον σε άργυρο. Από αυτήν την πρώτη ύλη, παρήχθησαν περίπου 35.000 τον. συμπυκνώματος ψευδάργυρου, 14.500 τον. συμπυκνώματος αργυρούχου μολύβδου και 45.400 τον. πυρίτη. Επίσης από τα τέλματα της Ολυμπιάδας,  μετά από κατεργασία 860.635 τον. υλικού, παρήχθη συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτημε περιεκτικότητα 28.800 ουγκιών χρυσού. Τα προϊόντα τα οποία παρήχθησαν, διατέθηκαν στη διεθνή αγορά και ιδιαίτερα στην Κίνα. Η αξία των εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν υπερέβη τα 48 εκ. ευρώ. Για το 2016, εκτιμάται ότι στη διεθνή αγορά,οι τιμές όπως και η ζήτηση των προϊόντων της εταιρείας, θα έχει μικρή κάμψη.

[Πηγή: ΣΜΕ, έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015]


[Eπιμέλεια: Π. Τζεφέρης]