-->

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Ο απολογισμός του 2014 για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Μεικτά θειούχα μεταλλεύματα. Συμπύκνωμα χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη. Κατά το έτος 2014 λειτούργησαν 8 παραχωρήσεις μεταλλείων, οι ΠΜ 16, 25, 14, 3, 38, 39, 40 και 20. Η παραγωγή σε μεικτά θειούχα μεταλλεύματα από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ (θυγατρική του μεταλλευτικού ομίλου EldoradoGold) διατηρήθηκε στα προηγούμενα επίπεδα (περίπου 220 χιλ. ξηροί τον. μεικτού θειούχου μεταλλεύματος) από τις ΠΜ 16 και 25 των Μαύρων Πετρών και της Στρατωνίκης Ν. Χαλκιδικής, που αποτελούν κοιτάσματα «υδροθερμικής γένεσης» εντός της «Σερβομακεδονικής» μάζας. Η εκμετάλλευση του μεταλλείου γίνεται υπόγεια με την μέθοδο των λιθογομούμενων μετώπων.

Τα προϊόντα εμπλουτισμού (συμπυκνώματα θειούχου μολύβδου, θειούχου ψευδαργύρου και σιδήρου μετά από διαφορική επίπλευση) υπερέβησαν (σε ξηρή μορφή) τους 16 χιλ. τον. συμπυκνώματος μολύβδου (γαληνίτης) και τους 41 χιλ. τον. συμπυκνώματος ψευδαργύρου (σφαλερίτης).

Η μέθοδος κατεργασίας συνίσταται στη διαφορική επίπλευση των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων με την προσθήκη διαφόρων αντιδραστηρίων (ξανθογονικά άλατα, Ca(OH)2, ZnSO4, NaCn, CuSO4, κ.τ.λ.) με τα οποία επιτυγχάνεται ο σταδιακός διαχωρισμός των περιεχόμενων στο μετάλλευμα ορυκτών. Τα προϊόντα εμπλουτισμού που εξήχθησαν σχεδόν στο σύνολό τους απέφεραν για το 2014 έσοδα 40.2 εκατ. € (17.9 εκατ. € για τον Pb και 22.3 εκατ. € για τον Zn) ενώ το 2013 τα έσοδα ήταν επίσης περίπου 40 εκατ. € (23.2 εκατ. € για τον Pb και 17.2 εκατ. € για τον Zn).

Ο απολογισμός του 2013 για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Επίσης, εντός του 2014, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ παρήγαγε από την ΠΜ 14 Ολυμπιάδας και τον εμπλουτισμό των τελμάτων προηγούμενης εκμετάλλευσης 58.335 τον. συμπυκνώματος χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη/πυρίτη με περιεκτικότητα Ag= 2216, 73 kg και Au=1318,9 Kg. To συμπύκνωμα αυτό διατέθηκε στο σύνολό του στην Κίνα με αξία 21,7 εκατ. €. Από την κατεργασία του αρσενοπυρίτη αυτού (με βαθμό ανάκτησης 78%) παράγονται πάνω από 29 χιλ. ουγκιές χρυσού. Η αντίστοιχη παραγωγή συμπυκνώματος για το 2013 ήταν 64.837 τον. που επίσης απορροφήθηκε στην Κίνα με αξία 21,3 εκατ. €.

Η ιδιαίτερη σημειολογία είναι ότι η Χώρα μας θα μπορούσε -για πρώτη φορά στα νεώτερα χρόνια- να καταστεί παραγωγός χρυσού, και μάλιστα από εργασίες εξυγίανσης κι αποκατάστασης περιβάλλοντος οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα 265 στρέμματα των τελμάτων της παλαιάς εκμετάλλευσης στην Ολυμπιάδα.

Το σύνολο των εσόδων από τα προϊόντα εμπλουτισμού που διατέθηκαν στην διεθνή αγορά ανήλθε συνεπώς σε 62,08 εκατ. €, έναντι 61,5 εκατ. € το 2013, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1%.  Εντούτοις, κυρίως λόγω υψηλών αποσβέσεων, η εταιρεία για το 2014 παρουσίασε ζημιές, ύψους 31,6 εκατ. €, οι οποίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,3 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων της για το 2013 αυτά είχαν διαμορφωθεί σε ζημιές ύψους 17,82 εκατ. € ενώ στη χρήση του 2012 οι ζημιές είχαν αγγίξει τα 13,03 εκατ. € .

Για το μεταλλείο των Σκουριών επενδύθηκαν εντός του 2014,    80,1 εκατ. €, ποσό το οποίο κατανεμήθηκε στις παραχωρήσεις (ΠΜ 3, 20, 38, 39 και 40) που βρίσκονται στην περιοχή του Μεταλλείου Σκουριών. Πρόκειται για προπαρασκευαστικά έργα, εργασίες κατασκευής του εργοστασίου για την κατεργασία του μεταλλεύματος καθώς και έργα που αφορούν τη διάνοιξη της σήραγγας που θα συνδέει το μεταλλευτικό κέντρο του Μαντέμ Λάκκου και την υπόγεια εκμετάλλευση της Ολυμπιάδας στο πλαίσιο ενός ενιαίου επενδυτικού σχεδίου που συμπεριλαμβάνει Σκουριές, Ολυμπιάδα και Στρατώνι.

Μέχρι το τέλος του 2014 είχε ολοκληρωθεί πάνω από το 80% του μηχανολογικού σχεδιασμού για τη συνέχιση των εργασιών στην περιοχή του ορυχείου ενώ στο υπό κατασκευή Εργοστάσιο Εμπλουτισμού ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μέρους του εξοπλισμού, με την τοποθέτηση του πρώτου ημιαυτογενούς Μύλου λειοτρίβησης (Sag Mill). Το σύνολο των επενδύσεων της εταιρείας και στις τρεις περιοχές ενδιαφέροντος (Σκουριές, Ολυμπιάδα, Στρατώνι) ανήλθε σε 420,6 εκατ. €

Για την εξέλιξη των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την αδειοδότηση και αξιοποίηση των κοιτασμάτων χρυσού της ΒΑ Χαλκιδικής, του Περάματος Θράκης και των Σαπών Ροδόπης, εντός του 2014, δείτε εδώ

[Επιμέλεια Π. Τζεφέρης]