-->

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Γεωδιατήρηση και Πανόραμα Γεωτόπων

20100927 Iron ore veins and beds Marmaritsa Rhodope Thrace Greece 1
Φλέβες και κοίτες σιδηρομεταλλεύματος, 
περιοχή Μαρμαρίτσας, Ροδόπη, Θράκη.
Η Γεωδιατήρηση αποτελεί μια  σχετικά νέα επιστημονική περιοχή που προέκυψε σαν αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης σημασίας που προσλαμβάνει τις τελευταίες δεκαετίες η διαφύλαξη και η βιώσιμη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων.

Πανόραμα Γεωτόπων Κεντρ. Ανατολ. Μακεδονίας - Θράκης
Η Γεωδιατήρηση συνδυάζει:

Ανοιγμα τριών στοών στο χωριό Μουσθένη
α) τη διατήρηση της γεωποικιλότητας ως μιας από τις δύο περιβαλλοντικές συνιστώσες (η άλλη είναι η βιοποικιλότητα) και 

β) τη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς τόσο ως μάρτυρα της ιστορίας της γης (που η κατανόησή της αποτελεί μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού) όσο και ως χρήσιμη αξία για σκοπούς ανθρώπινης ανάπτυξης σχετικούς με την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την αναψυχή (τουριστική, αισθητική, αθλητική κ.α.)

Στα πλαίσια της Γεωδιατήρησης εφαρμόζονται διάφορες στρατηγικές διαφύλαξης και διατήρησης των φυσικών θέσεων όπου βρίσκεται καταγεγραμμένη η γεωλογική κληρονομιά. Οι  πιο ολοκληρωμένες εφαρμόζονται στα Γεωπάρκα, το κορυφαίο εργαλείο γεωδιατήρησης που ξεκίνησε σαν δίκτυο συνεργασίας μεταξύ φορέων – διαχειριστών γεωλογικών μνημείων τεσσάρων ευρωπαϊκών περιοχών, με στόχο να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών αυτών μέσω της ανάπτυξης του γεωτουρισμού. Οι βασικές αρχές λειτουργίας και τα ποιοτικά πρότυπα που υιοθέτησαν, εφαρμόζονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) υπό την αιγίδα της UNESCO.

Παράλληλα με τα γεωπάρκα –που έχουν απαιτήσεις αρκετής έκτασης ώστε να συμπεριλαμβάνεται
ικανός αριθμός θέσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος μέσω των οποίων θα ικανοποιούνται οι ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί, γεωτουριστικοί και αναπτυξιακοί τους στόχοι– εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς διάφορα προγράμματα γεωδιατήρησης που στηρίζονται στις πρωτοβουλίες Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, ακόμα και εθελοντικών ομάδων, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει τέτοιες δράσεις.

Το ΙΓΜΕ  έχει απογράψει συνολικά 82 θέσεις γεωτόπων στην περιοχή Αν. Μακεδονίας-Θράκης ενώ για την παρούσα έκδοση της Δ/νσης Γεν. Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχετικού έργου-υποέργου του ΕΣΠΑ (υπεύθυνοι Δ.Γαλανάκης- Ε. Μωραίτη) επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων 22 γεώτοποι, μετά από αξιολόγηση για την επιστημονική, εκπαιδευτική και τουριστική αξία τους. 

Πανόραμα Γεωτόπων Κεντρ. Ανατολ. Μακεδονίας - Θράκης

Ατλαντας Γεωτόπων της Ελλάδος 

Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα

Τα γεωπάρκα της Ελλάδας

http://georoutes.igme.gr/

Η Γεωκληρονομιά της Ελλάδας, http://igmegeoheritage.weebly.com

[επιμέλεια Π. Τζεφέρης]