-->

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Εξόρυξη αποβλήτων (Landfill Mining): πιλοτικό έργο στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου

Landfill mining pilot application for recovery 
of invaluable metals, materials, land and 
energy, Polygyros (Chalkidiki) 
ENVECO , HELECTOR, MoP, NTUA
Η αξιοποίηση των αστικών αποβλήτων και η ανάκτηση γης βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής εδώ και πολλά χρόνια. Μήπως ήρθε η ώρα να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση μιας κυκλικής οικονομίας η οποία θα βλέπει τα απόβλητα σαν εκμεταλλεύσιμο πόρο;

Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της εξόρυξης αποβλήτων (Landfill Mining) όπως ανακοινώθηκε στο διεθνές σχετικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 24-25 Σεπτεμβρίου 2015, στο Divani Palace Acropolis Hotel.
Το Έργο, στο πλαίσιο του Life+ reclaim, έχει ξεκινήσει από το 2013 και  στοχεύει στην κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτική εφαρμογής, σε παραγωγική κλίμακα, προκειμένου να γίνει εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα μέρη του ΧΥΤΑ, να διαχωριστούν τα χρήσιμα υλικά και να παραχθούν τα κατάλληλα προϊόντα (συμπυκνώματα), τόσο σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, τα οποία μπορούν μετέπειτα να τροφοδοτήσουν μια μεταλλουργική μονάδα.


Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει προ-επεξεργασία και γραμμή παραγωγής επεξεργασίας, καθώς και ένα στάδιο εμπλουτισμού για τα μη σιδηρούχα μέταλλα, εισάγοντας στοιχεία καινοτομίας από την μεταλλευτική βιομηχανία.

Ο βασικός στόχος είναι να μετατραπεί η Εξόρυξη Αποβλήτων (LFM) σε ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάκτηση:
  • Υλικών, ιδίως μετάλλων
  •  Χώρου, που ισοδυναμεί με επιπλέον χωρητικότητα για τον ΧΥΤΑ και διάρκεια ζωής σε περιπτώσεις επέκτασης
  • Εδάφους, το οποίο απορρίπτεται μαζί με τα απόβλητα και το οποίο είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος για τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς και την ίδια τη βιομηχανία υγειονομικής ταφής
  • Ανακυκλώσιμων υλικών, όπως πλαστικό και χαρτί, τα οποία μπορεί είτε να ανακυκλώνονται μετά από επεξεργασία σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης ή να καίγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
  • Γης, ιδίως στην περίπτωση των παλαιών χωματερών, που μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιτυχές πρόγραμμα αποκατάστασης με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθέσεις των αποβλήτων και καταστάσεις της χωματερής.
Η περιοχή του ¨Εργου είναι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πολυγύρου βρίσκεται στη θέση «Καστρί» που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Ο ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε δύο φάσεις (κύτταρα), Α' και B'. Δέχεται αστικά απορρίμματα και στα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται: γεωλογικός φραγμός, συνθετική μεμβράνη, αγωγοί συλλογής στραγγισμάτων, φρεάτια συλλογής βιοαερίου, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας στραγγισμάτων και ενεργητική άντληση βιοαερίου.

Τα αποτελέσματα και οι προοπτικές αναπτύσσονται στην συνημμένη παρουσίαση.

[Επιμέλεια Π. Τζεφέρης]