-->

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Η παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου στην Ελλάδα (Ι)

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Το ανθρακικό ασβέστιο αποτελεί κύριο συστατικό μερικών ορυκτών όπως του ασβεστίτη, του δολομίτη και των μαρμάρων, τα οποία παρά την όμοια χημική τους σύσταση διαφέρουν σημαντικά στις ιδιότητες κι εφαρμογές ακριβώς λόγω της διαφορετικού τρόπου σχηματισμού τους ως ορυκτά.

Τα αποθέματα του ανθρακικού ασβεστίου στον ελλαδικό χώρο θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητα. Η ετήσια παραγωγή τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται συνολικά περίπου 300-500 χιλιάδες τον., η οποία και εξάγεται σε μεγάλο βαθμό.

 Τα κέντρα εξόρυξης του λευκού εύθρυπτου μικροκρυσταλλικού ή άμορφου ασβεστόλιθου βρίσκονται κυρίως στην Κεφαλονιά (θέση Μηνιές) και στη Ζάκυνθο (θέσεις Κουναφάς, Αγαλάς και Μαρίνα) από όπου εξορύσσονται και εν συνεχεία επεξεργάζονται τα λευκά ανθρακικά προϊόντα. Τα κοιτάσματα της Ζακύνθου είναι σε περιορισμένη εκμετάλλευση τα τελευταία δέκα χρόνια λόγω του υψηλού δείκτη κιτρινισμού και χαμηλής λευκότητας ιδιότητες που δεν είναι επαρκούν για την παραγωγή filler σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Αν σε αυτά προστεθούν τα δολομιτικά και ασβεστιτικά μάρμαρα από τις μαρμαρικές λατύπες των οποίων παράγεται μαρμαρόσκονη καθώς και μια σειρά άλλων προϊόντων (κονιαμάτων, σοβάδων, πληρωτικών υλικών κλπ), συμπληρώνεται ο τομέας των ελληνικών προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου.

Οι κύριες παραγωγές εταιρίες είναι: ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., ΖΑΦΡΑΝΑΣ Α.Ε. – ΠΕΤΡΟΧΗΜ, OMYA HELLAS και Μάρμαρα Διονύσου-Πεντέλης Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε. λειτουργεί το ορυχείο και την κύρια μονάδα επεξεργασίας της στο Αργοστόλι (Μηνιές) Κεφαλονιάς. Το ακατέργαστο υλικό είναι ένας άμορφος υπερκαθαρός ασβεστόλιθος με σύσταση: >99,6% CaCO3, <0,07% Al2O3, <0,02% SiO2 και <0,01% Fe2O3. Η μέση ετήσια παραγωγή κονιοποιημένου υλικού είναι 150.000 τόνοι οι οποίοι υφίστανται θερμομηχανική επεξεργασία παράγοντας τελικά προϊόντα υψηλής καθαρότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πληρωτικά υψηλής λαμπρότητας (>96%), χαμηλής αποξεστικότητας και χαμηλής ελαιοαπορροφητικότητας και γενικά με τεράστια γκάμα χρήσεων από οικοδομικές μέχρι και φαρμακευτικές, διατροφής ως και την εκτροφή σαλιγκαριών!

Η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε. διαθέτει εκτός της Κεφαλονιάς, μία δεύτερη παραγωγική μονάδα στη Μάνδρα Αττικής (2008) ετήσιας δυναμικότητας 120.000 τον και μία νέα παραγωγική μονάδα στην Καβάλα (2013), με την επωνυμία ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ Α.Ε., ετήσιας δυναμικότητας 150.000 τον, κοκκωδών προϊόντων και προϊόντων λεπτότατης πούδρας (filler) με πρώτη ύλη προερχόμενη από λατύπες λευκού μαρμάρου της περιοχής.

 Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας, τα τελευταία έξι χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που ξεκίνησε η οικονομική ύφεση στην Ελλάδα, η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε. κατάφερε να τριπλασιάσει τις εξαγωγές της (παρουσία σε 65 χώρες), συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομία αλλά και τη διεθνή προβολή της Χώρας.

Τα αποτελέσματα του 2013 είναι επίσης αισιόδοξα και συνεχιζόμενα ανοδικά με αύξηση πωλήσεων κατά 21%, ενώ οι εξαγωγές μόνο αυξήθηκαν κατά 35% σε αξία. O συνολικός τζίρος για το 2013 έφθασε τα 19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ αφορούν στις εξαγωγές.

Στόχος και πρόγραμμα των δύο εταιριών είναι να αυξήσει και την επόμενη πενταετία τις πωλήσεις τις στο εξωτερικό κατά 25% ετησίως, έτσι ώστε να εξαντλήσει κατά 100% το παραγωγικό της δυναμικό αποβλέποντας σε νέες επενδύσεις εντός και εκτός της χώρας.

Η συνέχεια του άρθρου εδώ