-->

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Η παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου στην Ελλάδα (ΙI)

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Η εταιρία ZΑΦΡΑΝΑΣ-ΠΕΤΡΟΧΗΜ λειτουργεί το εργοστάσιό της στην Κόρινθο με πρώτη ύλη λευκό ασβεστόλιθο προερχόμενο από τη Ζάκυνθο και υπολείμματα δολομιτικού μαρμάρου από τη Θάσο και Δράμα, καθώς και εισαγόμενο τάλκη. Η μέση ετήσια παραγωγή του εργοστασίου είναι πάνω από 50χιλ. τόνοι, το 50% της οποίας εξάγεται.

 http://www.zafranas.com/

 Οι εταιρείες OMYA HELLAS και Μάρμαρα Διονύσου-Πεντέλης Α.Ε.Β.Ε. (μέλη του ΣΜΕ) αξιοποιούν και καθετοποιούν κυρίως παραπροϊόντα εκμετάλλευσης μαρμάρων. Η ίδρυση και λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από το 2003 άνοιξε το δρόμο για την παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου από την πολυεθνική OMYA, η οποία έχει παρουσία και εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και παράγει πάνω από 10 εκατομμύρια τόνους προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου σε ξηρή και υγρή (slurry) μορφή.
Η εταιρεία Μάρμαρα Διονύσου-Πεντέλης Α.Ε.Β.Ε. χρησιμοποιεί δύο τύπους ακατέργαστου υλικού για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων: υπολείμματα μαρμάρων και ασβεστόλιθου.

 Ο πρώτος τύπος παράγεται ως παραπροϊόν της κύριας δραστηριότητας της εταιρίας που είναι η εκμετάλλευση λευκών μαρμάρων που εξορύσσονται στον Διόνυσο Αττικής. Από την επεξεργασία της μαρμαρικής λατύπης παράγεται μαρμαρόσκονη (0-2 mm) η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κατασκευή ετοίμων κονιαμάτων (Μarmoline, Alphamix κλπ) καθώς και πληρωτικών υλικών (filler) για τη βιομηχανία χρωμάτων, ασφαλτικών, ζωοτροφών κλπ. Η μέση ετήσια παραγωγή των πληρωτικών είναι περίπου 20-40.000 τόνοι.

Ο δεύτερος χρησιμοποιούμενος τύπος ακατέργαστου υλικού είναι ένας μικροκρυσταλλικός, μαλακός ασβεστόλιθος, προερχόμενος από το λατομείο της εταιρίας στη Ζάκυνθο (λατομείο στοκόλιθου, Αγαλάς). Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας που υποβάλλονται ετησίως στο ΥΠΕΚΑ για το 2013 παρήχθησαν επεξεργασμένα προϊόντα 65.000 τον. Μαρμαρόσκονη και 20.000 τον. πούδρα. 

Τέλος στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί η παραγωγή προϊόντων μαρμαρόσκονης που προέρχεται από λατομεία που έχουν αδειοδοτηθεί αποκλειστικώς ως λατομεία μαρμαρόσκονης-μαρμαροψηφίδας ή αδρανών ειδικών χρήσεων για τη χρήση αυτή (μετά την απόφαση του ΣτΕ 1682/2000). Η συνολική παραγωγή μαρμαρόσκονης σε επίπεδο χώρας κυμαίνεται από 200-250 χιλ. τον.

Η παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου στην Ελλάδα (Ι)