-->

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Οι τιμές βιομηχανικού ρεύματος στην Ευρωζώνη (Eurostat, 2013)

Έντονες είναι οι αποκλίσεις των τιμών για βιομηχανική χρήση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αισθητά χαμηλότερες είναι οι τιμές για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες σε σύγκριση με αυτές που χρειάζονται πολύ λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Οι τιμές στην Ελλάδα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο τιμών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των «28» και ακόμη περισσότερο έναντι του μέσου όρου τιμών των χωρών της Ευρωζώνης των «17». Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την παράθεση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανικούς καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο 2013.

Μεγάλες αποκλίσεις
Ειδικότερα, με βάση τον παρατιθέμενο Πίνακα σχετικά με τις τιμές, συμπεριλαμβανομένων σ΄αυτές των φόρων και όλων των επιβαρύνσεων, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
 • Σε μέσα επίπεδα οι τιμές ρεύματος για μικρού μεγέθους βιομηχανίες είναι κατά πολύ υψηλότερες σε σχέση με αυτές που ισχύουν για τις πλέον ενεργοβόρες βιομηχανίες.Ανάλογη με την ανωτέρω τάση παρατηρείται και στις τιμές του βιομηχανικού ρεύματος στην Ευρωζώνη των «17» όπου οι τιμές για βιομηχανίες με πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατά 127% υψηλότερες από τις τιμές των βιομηχανικών πελατών με καταναλώσεις από 70.000 – 150.000 MWh.
 • Για όλες τις κατηγορίες βιομηχανικών καταναλώσεων οι τιμές ρεύματος στις χώρες της Ευρωζώνης είναι υψηλότερες κατά περίπου 5% έναντι αυτών των χωρών της Ε.Ε. – «28». 
 •  Πολύ μεγάλες αποκλίσεις τιμών για το βιομηχανικό ρεύμα εμφανίζονται μεταξύ του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα:   Στις πολύ χαμηλές καταναλώσεις η Ιταλία είναι η ακριβότερη χώρα και οι τιμές είναι υψηλότερες κατά…165% ακριβότερες σε σχέση με αυτές της Φινλανδίας… Στις πολύ υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι τιμές του βιομηχανικού ρεύματος στη Δανία είναι υψηλότερες κατά …253% έναντι των τιμών που προσφέρονται στη Βουλγαρία. 
 • Οι νησιωτικές χώρες – μέλη της Ε.Ε. παρουσιάζουν «μεικτές τάσεις»: Μάλτα και Κύπρος εμφανίζονται γενικά με ιδιαίτερα υψηλές βιομηχανικές τιμές. Η Ιρλανδία έχει σχετικά χαμηλές τιμές για τις μικρομεσαίας ενεργειακής κατανάλωσης βιομηχανίες, όπως και η Βρεταννία, αλλά η οποία για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες έχει υψηλότερες τιμές σε σχέση με αυτές της Ευρωζώνης (κατά μέσον όρο). 
 • Σε ότι αφορά τις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες διαπιστώνεται ότι: Η «πλούσια» Νορβηγία έχει τις χαμηλότερες τιμές βιομηχανικού ρεύματος σε σύγκριση με όλες τις περισσότερο εκβιομηχανισμένες χώρες. Η γειτονική Τουρκία έχει εξαιρετικά χαμηλές τιμές βιομηχανικού ρεύματος για τις επιχειρήσεις με πολύ χαμηλές καταναλώσεις – σχεδόν 50% κάτω από το μέσον όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Αντίθετα, για τις πολύ μεγάλες καταναλώσεις οι τιμές είναι λίγο χαμηλότερες από αυτές της Ευρωζώνης, αλλά υψηλότερες από αυτές της Ελλάδας, σχεδόν κατά 16,5%. 

Τιμές για ενεργοβόρες βιομηχανίες
Οι διαφορές είναι έντονες και μεταξύ των χωρών σε ότι αφορά τις τιμολογήσεις των βιομηχανιών που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, για καταναλώσεις από 70.000 – 150.000 MWh:
 • Η Δανία εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές μεταξύ όλων ανεξαίρετα των χωρών, σχεδόν κατά 118% υψηλότερες από τις μέσες τιμές για τις χώρες της Ευρωζώνης… 
 • Η «βιομηχανική» Γερμανία (με εξαίρεση την Κύπρο, που είναι νησιωτική χώρα) κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά τη Δανία, όταν για τη συγκεκριμένη κατηγορία βιομηχανικών πελατών οι τιμές του ρεύματος είναι κατά 32,8% ακριβότερες σε σχέση με αυτές της Ευρωζώνης. 
 • Η Σουηδία, με μια πολύ ισχυρή αλλά και ενεργοβόρα βιομηχανία μετάλλου, έχει τις χαμηλότερες τιμές για τους πολύ μεγάλους πελάτες – κατά 37% χαμηλότερα από τις μέσες τιμές της Ευρωζώνης. 
 •  Η «πυρηνική» Γαλλία εμφανίζεται αρκετά ανταγωνιστική με τιμές κατά 28% χαμηλότερες έναντι των μέσων τιμών της Ευρωζώνης. 
 •  Η γειτονική Βουλγαρία εμφανίζει τις χαμηλότερες τιμές χρέωσης για τους πολύ μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες μεταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε., ενώ η εκτός Ε.Ε. Τουρκία εμφανίζει ακόμη χαμηλότερες τιμές για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. 

Οι τιμές στην Ελλάδα
Σε ότι αφορά τις τιμές του βιομηχανικού ρεύματος που προσφέρονται στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του παρατιθέμενου Πίνακα προκύπτει ότι:
 • Στο σύνολο των διαφόρων κατηγοριών βιομηχανικών καταναλώσεων των 17 χωρών της Ευρωζώνης (κατά μέσον όρο) η χώρα μας έχει χαμηλότερες τιμές, όπως επίσης σχεδόν και στο σύνολο των κατηγοριών καταναλώσεων (κατά μέσον όρο) μεταξύ των «28» της Ε.Ε. 
 • Σε σύγκριση με την Ισπανία και την Πορτογαλία – χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα με αυτά της χώρας μας – η Ελλάδα έχει χαμηλότερες τιμές βιομηχανικού ρεύματος
 •  Ιδιαίτερα στις πολύ μεγάλες καταναλώσεις (από 70.000 – 150.000 MWh) οι τιμές είναι υψηλότερες στην Ισπανία και Πορτογαλία κατά 6,4% και 7,8% σε σύγκριση με την Ελλάδα. 
 • Η γειτονική Ιταλία είναι «πανάκριβη» σε ότι αφορά τις τιμές του βιομηχανικού ρεύματος σε σύγκριση με την Ελλάδα, ενώ ειδικά στις πολύ μεγάλες καταναλώσεις η πρώτη είναι κατά 56% ακριβότερη σε σύγκριση με τη χώρα μας. 
 • Τέλος, η Βουλγαρία έχει πολύ χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με όλες τις χώρες της Ε.Ε. και, φυσικά, και από την Ελλάδα σε όλες τις κατηγορίες καταναλώσεων.