-->

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

1ο Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP) και οι 16 προτάσεις (poster) για αναζήτηση εταίρων

Το Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης της πρωτοβουλίας EIP για τις πρώτες ύλες εγκρίθηκε επίσημα απο την Διευθύνουσα Ομάδα Υψηλού Επιπέδου στις 25 Σεπτεμβρίου 2013.

Για την έγκαιρη και ορθολογική υλοποίηση του  πρέπει να περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εταίρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια θεματολογία δράσεων  που να διατρέχει όλη την αλυσίδα των πρώτων υλών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Στις 5.12.2013 πραγματοποιήθηκε συνέδριο (Agendahttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/conference_en.htm) με τους ακόλουθους στόχους:

* Να παρουσιάσει το Στρατηγικό Σχέδιο υλοποίησης για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP).
* Να παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα πιθανών δεσμεύσεων.
* Να ενημερώσει σχετικά με τα πιθανά χρηματοδοτικά μέσα για την υποστήριξη των προτάσεων.
* Να προωθήσει τη δικτύωση και την προετοιμασία των προτάσεων.

Το Συνέδριο περιελάμβανε μια συνεδρία poster, όπου οι ενδιαφερόμενοι παρουσίασαν τις προτάσεις τους και ταυτόχρονα κοινοποίησαν την διάθεση προς αναζήτηση εταίρων.
[By P. Tzeferis]