-->

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Εντονο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση Γεωθερμικών Πεδίων χαμηλής Θερμοκρασίας σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη (ΙΙ)

Εικόνα 8: Νέα παραγωγική γεωθερμική γεώτρηση
στο πεδίο Ερατεινού Χρυσούπολης Καβάλας [41] 
[Δρ. Απόστολος Αρβανίτης ] [by Dr Apostolos Arvanitis]*

4. Γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού Χρυσούπολης Καβάλας . Τα δικαιώματα διαχείρισης του βεβαιωμένου γ/θ πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης Καβάλας εκμισθώθηκαν στο σημερινό Δήμο Νέστου (πρώην Δήμο Χρυσούπολης) το 2007. Κατασκευάσθηκαν έργα υποδομής, που περιλαμβάνουν 2 παραγωγικές γεωτρήσεις, βάθους 750m, μια γεώτρηση επανεισαγωγής, δύο θερμικούς σταθμούς με εναλλάκτες θερμότητας και δίκτυο διανομής μήκους 18km [4].
Εικόνα 9: Εξωτερική άποψη του θερμοκηπιακού συγκροτήματος της εταιρίας «SELECTA HELLAS» στο γ/θ πεδίο Ερατεινού Χρυσούπολης Καβάλας στο στάδιο κατασκευής του [36] 
Στο Ερατεινό, προχώρησε η επένδυση της εταιρίας “SELECTA HELLAS”, η οποία προήλθε από τη σύμπραξη της γερμανικής εταιρίας “SELECTA ONE” με τις ελληνικές εταιρίες «AΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ» και «ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ ΑΕ», στη δημιουργία πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας [32, 33, 34]. 

Εικόνα 10: Εσωτερική άποψη του θερμοκηπιακού συγκροτήματος της εταιρίας «SELECTA HELLAS» στο γ/θ πεδίο Ερατεινού Χρυσούπολης Καβάλας [36]
Εικόνα 11: Εσωτερική άποψη του θερμοκηπιακού συγκροτήματος της εταιρίας «SELECTA HELLAS» στο γ/θ πεδίο Ερατεινού Χρυσούπολης Καβάλας [42] 
Εικόνα 12: Παραγόμενα έρριζα μοσχεύματα καλλωπιστικών ανθοκομικών φυτών από το θερμοκηπιακό συγκρότημα της εταιρίας «SELECTA HELLAS» στο γ/θ πεδίο Ερατεινού Χρυσούπολης Καβάλας [42] 
Εικόνα 13: Στιγμιότυπο από την παραγωγική διαδικασία στο θερμοκηπιακό συγκρότημα της εταιρίας «SELECTA HELLAS» στο γ/θ πεδίο Ερατεινού Χρυσούπολης Καβάλας [42]
Η επιχείρηση αυτή παράγει έρριζα μοσχεύματα καλλωπιστικών ανθοκομικών φυτών, με τη χρήση γ/θ ρευστών περίπου 70° C, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΝ του Δήμου Νέστου, μέσω του δικτύου διανομής [33, 34, 35]. Η υλοποιηθείσα 1η φάση της επένδυσης ανήλθε στα 7 εκατ. € και αφορούσε την κατασκευή 35 στρεμμάτων (3,5 ha) θερμοκηπίων με μεταλλικό σκελετό και πλαστικό κάλυμμα [34, 35, 36]. Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 27-5-2017. Η 2η φάση της επένδυσης περιλαμβάνει την επέκταση του συγκροτήματος κατά 25 στρέμματα (2,5 ha) με προϋπολογιζόμενο κόστος 3 εκατ. €. Συνεπώς, πρόκειται για επένδυση συνολικής έκτασης 60 στρεμμάτων (6 ha) και ύψους 10 εκατ. €. Το παραγόμενο προϊόν (έρριζα μοσχεύματα λουλουδιών) είναι εξαγώγιμο κατά 95-99% σε άλλες χώρες, όπως Ιταλία, Γερμανία και Ολλανδία. Δημιουργήθηκαν περίπου 120 θέσεις εργασίας (επιστημονικό προσωπικό και εργατικό δυναμικό) και θα φτάσουν τις 150-160 [32, 33, 34, 35, 37]. Εκτός από την “SELECTA HELLAS”, που έχει ήδη κατασκευάσει την ανθοκομική μονάδα, επενδυτικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από άλλες εταιρίες [38, 39, 40].

5. Γεωθερμικό πεδίο Ακροποτάμου Καβάλας . Στις 15-3-2018 υπεγράφη η σύμβαση εκμίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γ/θ πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου Καβάλας ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου [43, 44, 45]. Η ΔΕΥΑΑΠ θα υλοποιήσει τις υποδομές άντλησης και μεταφοράς του γ/θ ρευστού στις περιοχές που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα [46]. Οι εφαρμογές αξιοποίησης εντοπίζονται στον πρωτογενή τομέα με τη δυνατότητα ανάπτυξης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και τη θέρμανση καλλιεργειών εδάφους, στον δευτερογενή τομέα με την παροχή θερμικής ενέργειας σε μεταποιητικές μονάδες και στον τριτογενή τομέα με την κάλυψη των θερμικών ή/και ψυκτικών φορτίων ξενοδοχειακών μονάδων, θερμαλιστικών μονάδων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων και στον οικιακό τομέα, με την τηλεθέρμανση κατοικιών [47]. Η 1η φάση του έργου, που θεωρείται πιο ώριμη, προϋπολογίζεται στα περίπου 5 εκατ. € [43].
Εικ. 14: Το βεβαιωμένο γ/θ πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου Καβάλας, που πρόσφατα εκμισθώθηκε στη ΔΕΥΑΑΠ του Δήμου Παγγαίου [48] 

Εικόνα 15: Γεωθερμικές γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου (παραγωγικές), βάθους 275 και 515m, που κατασκευάσθηκαν από το Ι.Γ.Μ.Ε. στο γ/θ πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου Καβάλας και παράγουν 150-200 m3/h ρευστών (νερό και CO2) θερμοκρασίας 83 και 90°C [49]


Εικόνα 16: Βεβαιωμένο και Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Λίμνης Μητρικού Ροδόπης [52] 
6. Γεωθερμικό πεδίο Λίμνης Μητρικού Ροδόπης . Ακολουθώντας τα ίχνη των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Νέστου και της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κομοτηνής εξεδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για τη δυνατότητα αξιοποίησης του βεβαιωμένου γ/θ πεδίου Λίμνης Μητρικού και την οικονομική του βιωσιμότητα. Έχουν, ήδη, γίνει οι πρώτες επαφές με την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης [50, 51].

* Αναδημοσίευση από το Περιοδικό ECOTEC (Τεύχος 139, Μάιος 2018, Σελ. 36-37) με την προσθήκη επιπλέον φωτογραφικού υλικού από τον συγγραφέα.
Βιβλιογραφικές και Διαδικτυακές αναφορές
[1] Φαλέκας Ι. (2016), «Εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης», Τεχνική έκθεση, (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018) 
[2] https://energypress.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[3] http://www.e-evros.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[4] Papachristou M., Mendrinos D., Dalampakis P., Arvanitis A, Karytsas C. & Andritsos N. (2016), “Geothermal Energy Use, Country Update for Greece ”, Proceedings, European Geothermal Congress 2016, Strasbourg, France, 19‐24 Sept 2016, 14 p
[5] Δαλαμπάκης Π., Ηλίας Π., Ανδρίτσος Ν., Ξανθόπουλος Σ & Χριστοφορίδης Α. (2014), «Το γεωθερμικό πεδίο Αρίστηνου - Αλεξανδρούπολης. Έρευνα και Εκμετάλλευση», Πρακτικά, 10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας (Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2014), Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Θεσσαλονίκη, τ.Α, σελ. 419-428
[6] http://kataskevesktirion.gr(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[7] Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δελτίο Τύπου, 21 Απριλίου 2017, http://www.ypeka.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[8] https://energypress.gr/news/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)  

[9] https://energypress.gr/news/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[10] https://www.alexpolisonline.com/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018) 

[11] http://www.ert.gr(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[12] https://energypress.gr/news/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)  

[13] http://greenagenda.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[14] http://www.e-evros.gr/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)  

[15] https://energypress.gr/news/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[16] https://elthraki.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[17] http://www.gnomionline.gr (τελευταία πρόσβαση 26/4/2018)
[18] Δαλαμπάκης Π. (2018), «Γεωθερμικό πεδίο Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης. Εφαρμογή Τηλεθέρμανσης Δημόσιων Κτηρίων», Παρουσίαση, Ημερίδα «Αξιοποίηση της Γεωθερμίας στο Αστικό Περιβάλλον», 2ο Διεθνής Έκθεση “Verde.tec”, MEC Παιανίας, 4-3-2018
[19] http://www.agrotika-nea.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[20] http://www.thessnews.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[21] http://maxitisthrakis.blogspot.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[22] Ν. Κολιός, Φωτογραφία γεώτρησης Νέας Κεσσάνης (από αρχείο)
[23] http://asset.tovima.gr (τελευταία πρόσβαση 26/4/2018)
[24] Δαλαμπάκης Π., Παπαχρήστου Μ., Κολιός Π., Αρβανίτης Α., & Κολιός Ν. (2015), «Αξιοποίηση γεωθερμικών ρευστών στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης», Πρακτικά, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη, 8‐9 Οκτωβρίου 2015), σελ. 711‐718
[25] http://www.geothermikihellas.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[26] Andritsos N., Dalambakis P., Arvanitis A., Papachristou M. & Fytikas M. (2015), “Geothermal Developments in Greece ‐ Country update 2010‐2014”, Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, Australia, 19‐25 April 2015, Paper Number 01048, 11 p.
[27] Andritsos N., Arvanitis A., Papachristou M., Fytikas M. & Dalambakis P. (2010), “Geothermal Activities in Greece During 2005‐ 2009”, Proceedings World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25‐29 April 2010, Paper Number 0138, 10 p.
[28] Kolios N., Dalabakis P. & Arvanitis A. (2011), “Agricultural applications in the Neo Erasmio geothermal field (Thrace, Northeastern Greece)”, Presentation, GEOFAR European Conference “Innovative Solutions for Geothermal Energy Financing”, Athens, 17 ‐ 18 March 2011,
[29] Andritsos N., Dalabakis P., Karydakis G., Kolios N. & Fytikas M. (2011), “Characteristics of low‐enthalpy geothermal applications in Greece”, Renewable Energy, 36, 1298‐1305
[30] http://www.thracegreenhouses.com/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[31] https://energypress.gr/news(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[32] http://int.ert.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[33] http://www.voria.gr/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[34] http://www.kavalapost.gr(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[35] https://www.newsit.gr/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[36] Selecta Klemm (2016), “New Production location Selecta Hellas”,
[37] http://www.periodista.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[38] http://nestos.gr(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[39] http://www.kavalapost.gr/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[40] http://nestos.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[41] http://www.kavalapost.gr/(τελευταία πρόσβαση 26/4/2018)
[42] Selecta Klemm (2016), “Selecta One - Picture Galleries - Selecta Hellas”,
[43] https://energypress.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018) (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[44] https://www.kavalapoint.gr(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[45] https://www.eleftherialogou.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[46] http://greenagenda.gr/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[47] http://www.kavala-portal.gr/ (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[48] Ι.Γ.Μ.Ε., «Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ακροποτάμου Ν. Καβάλας», Γεωθερμικά Πεδία, www.igme.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[49] Κολιός Ν., Κουτσινός Σ., Καρυδάκης Γ. & Αρβανίτης Α. (2006), «Αποτελέσματα της Γεωθερμικής Έρευνας στην περιοχή Ακροποτάμου Ν. Καβάλας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» - Έργο: Μελέτη Καταγραφής, Αποτίμησης, Προσομοίωσης και Αξιολόγησης των Γεωθερμικών Πεδίων της χώρας (Κωδ. 7.3.1.4) - Υποέργο: 7.3.1.4.10, Ι.Γ.Μ.Ε., ΔΙ.ΓΕ.ΘΜ.Υ. - Περιφ. Μον. Κεντρ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 90 σελ.
[50] https://www.xronos.gr/(τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[51] http://www.evros-news.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)
[52] Ι.Γ.Μ.Ε., «Γεωθερμικό Πεδίο Λίμνης Μητρικού», Γεωθερμικά Πεδία, www.igme.gr (τελευταία πρόσβαση 25/4/2018)