-->

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

MIN-GUIDE: Innovation and supporting policies for mineral and metallurgical processing, Luleå, Sweden (PRESENTATIONS)

Το πρόγραμμα MIN-GUIDE (http://min-guide.eu) στοχεύει στην μελέτη της υφιστάμενης αλλά και σχεδιαζόμενης πολιτικής στον τομέα των μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην κωδικοποίηση της σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα/οδηγό.

Το 3ο εργαστήριο του προγράμματος [Λούλεο Σουηδίας, 18.05-19.05.2017] είχε ως θέμα την καινοτομία, τις ευνοϊκές πολιτικές και περιπτώσεις καλής πρακτικής στην επεξεργασία ορυκτών, την μεταλλουργία και την ανακύκλωση.

Στην συνάντηση εκ μέρους του ΥΠΕΝ συμμετείχε η Δρ, Δ. Λάμπου.PRESENTATIONS

MIN-GUIDE:Kαινοτομία, πολιτικές και καλές πρακτικές στην μεταλλουργία και επεξεργασία ορυκτών, 18-19 May 2017 Luleå, Sweden.

[by Dr Peter Tzeferis]