-->

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

MIN-GUIDE: οδηγός μεταλλευτικής πολιτικής εντός ΕΕ

Το πρόγραμμα MIN-GUIDE (http://min-guide.eu) στοχεύει στη δημιουργία on line οδηγού μεταλλευτικής και λατομικής πολιτικής στην Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του προγ/τος, πραγματοποιήθηκε το 2ο "εργαστήριο" με θέμα την καινοτομία στον τομέα των ΟΠΥ και την υφιστάμενη/σχεδιαζόμενη υποστηρικτική- στην καινοτομία- πολιτική. [Λεόμπεν, Αυστρία, 21.03- 22.03.2017]

Πραγματοποιήθηκαν τρία παράλληλα εργαστήρια με αντικείμενο την πολιτική των χωρών της ΕΕ και την επίδρασή της στην καινοτομία για την (i) έρευνα ΟΠΥ, (ii) την εκμετάλλευση ΟΠΥ και (iii) την υποθαλάσσια εξόρυξη ΟΠΥ.

Για την έρευνα ΟΠΥ έγιναν εισηγήσεις με θέμα:
  • την ανάπτυξη τρισδιάστατων μοντέλων και online βάσης των γεωλογικών, γεωχημικών και γεωτεχνικών δεδομένων του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, 
  • την εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων με εναέρια συστήματα
  • τη χρήση drones
Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε παραμέτρους εθνικής πολιτικής που δυναμικά θα ευνοούσαν
την έρευνα όπως:
  • την ενσωμάτωση στην πολιτική σύγχρονων μεθόδων έρευνας
  •  την υποχρέωση για την υποβολή ψηφιακού τρισδιάστατου μοντέλου του κοιτάσματος
  •  τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων έρευνας
  •  τον καθoρισμό ελάχιστης ποσότητας και ποιότητας ερευνητικής πληροφορίας που θα πρέπει να συλλεχθεί και να αξιολογηθεί με γνώμονα την τιμή του μεταλλεύματος, πριν την εξόρυξη.
Το εθνικό πρόγραμμα Tekes της Φιλανδίας παρουσιάστηκε ως case study πολιτική
υποστήριξης της καινοτομίας στον τομέα της εξόρυξηςΓια την υποθαλάσσια εξόρυξη έχει ήδη ολοκληρωθεί το ερευνητικό πρόγραμμα MIDAS:

https://www.eu-midas.net/sites/default/files/downloads/MIDAS_research_highlights_low_res.pdf


Το σύνολο των εισηγήσεων του εργαστηρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MIN-GUIDE (presentations):http://www.min-guide.eu/content/policy-laboratory-2


Στις εισηγήσεις, όπως προαναφέρθηκε,  περιλαμβάνεται και ενδιαφέρουσα εργασία με τίτλο "Implementation of geomodels and data management at Hellas Gold for resource development" που αφορά κοιτάσματα της Hellas Gold S.A.

[Επιμέλεια Π. Τζεφέρης]