-->

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ευκαιρίες χρηματοδότησης του HORIZON 2020

Kατά τη διάρκεια του 3ου ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες, που έγινε στις Βρυξέλλες 9 - 10 Δεκεμβρίου 2015, εξαγγέλθηκε η νέα πρόσκληση για κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων (Call for Commitments), η οποία λήγει στις 1.3.2016.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/2015-call-commitments.

Η προηγούμενη πρόσκληση είχε γίνει το 2013, ενώ προβλέπεται να γίνουν ακόμα 2 προσκλήσεις (το 2017 και το 2019).

Αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις των δεσμευτικών προτάσεων εδώ:
RMC_call_2015_guidelines_final2.pdf

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι ευκαιρίες χρηματοδότησης του HORIZON 2020, αναφορικά με τις πρώτες ύλες, για το έτος 2016 (WP 2016).

A. SOCIETAL CHALLENGE 5 – RAW MATERIALS PART

Participant portal:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

1. SC5-13-2016-2017:New solutions for sustainable production of raw materials
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2205-sc5-13-2016-2017.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 08 March 2016 17:00:00

2. SC5-14-2016-2017:Raw materials Innovation actions
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2198-sc5-14-2016-2017.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 08 March 2016 17:00:00

3. SC5-15-2016-2017:Raw materials policy support actions
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2202-sc5-15-2016-2017.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 08 March 2016 17:00:00

4. SC5-16-2016-2017:Raw materials international co-operation
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2203-sc5-16-2016-2017.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 08 March 2016 17:00:00

5. SC5-17-2016:ERA-NET Cofund on Raw materials
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2206-sc5-17-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 08 March 2016 17:00:00


B. SPIRE PPP SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRY THROUGH RESOURCE AND ENERGY EFFICIENCY

1. SPIRE-01-2016: Systematic approaches for resource-efficient water management systems in process industries
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2357-spire-01-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 21 January 2016 17:00:00

2. SPIRE-03-2016: Industrial technologies for the valorisation of European bio-resources into high added value process streams
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2355-spire-03-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 21 January 2016 17:00:00

3. SPIRE-04-2016: Industrial furnace design addressing energy efficiency in new and existing furnaces
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2356-spire-04-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 21 January 2016 17:00:00

4. SPIRE-06-2016: Business models for flexible and delocalised approaches for intensified processing
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-spire-06-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 21 January 2016 17:00:00


C. ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
EEB-04-2016: New technologies and strategies for the development of pre-fabricated elements through the reuse and recycling of construction materials and structures
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2285-eeb-04-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 21 January 2016 17:00:00


D. BIO-BASED MATERIALS
BB-1-2016: Sustainability schemes for the bio-based economy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6080-bb-01-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 17 February 2016 17:00:00

2ο ΣΤΑΔΙΟ : 13 September 2016 17:00:00
BB-4-2016: Intelligent solutions and tools in forest production systems, fostering a sustainable supply of quality wood for the growing bioeconomy
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6083-bb-04-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 17 February 2016 17:00:00


E. CROSS-CUTTING CALL “INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY”

1. CIRC-01-2016: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 08 March 2016 17:00:00

2. CIRC-02-2016: Water in the context of the circular economy
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-circ-02-2016-2017.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 08 March 2016 17:00:00

3. CIRC-04-2016: New models and economic incentives for circular economy business
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2360-circ-04-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 08 March 2016 17:00:00


F. SOCIETAL CHALLENGE 3 – ENERGY
LCE-26-2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2167-lce-26-2016.html ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 05 April 2016 17:00:00


G. DEDICATED SME INSTRUMENT
SMEINST-11-2016: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6111-smeinst-11-2016-2017.html


H. FAST TRACK TO INNOVATION PILOT
FTIPILOT-01-2016: Fast Track to Innovation Pilot
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html