-->

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Νικέλιο και ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ: ο απολογισμός του 2014

Η μεταλλουργική μονάδα της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ στη Λάρυμνα 
Για το νικέλιο (Νi), το 2014 υπήρξε μια παραγωγική χρονιά στην οποία η παραγωγή επανήλθε στα εξαιρετικά επίπεδα του 2012, έτος κατά το οποίο η παραγωγή άγγιξε το επίπεδο  των 18.600 τον. νικελίου και οι πωλήσεις τους 19.071 τον. δημιουργώντας ιστορικό ρεκόρ.

 Προηγήθηκε μια πτώση παραγωγής της τάξης του 10% για το 2013 χρονιά κατά την οποία οι εξαγωγές για το 2013 ανήλθαν σε 17.054 τον. Ni με παράλληλη εξάντληση των αποθεμάτων ετοίμου προϊόντος.

 Κατά το έτος 2014, παρήχθησαν 18.481 τον. νικελίου, σημειώνοντας αύξηση παραγωγής κατά 9.8% ενώ οι πωλήσεις/εξαγωγές Νi ανήλθαν σε 17.882 τον. παρουσιάζοντας αύξηση 4.8%. Η αξία των πωλήσεων νικελίου για το 2014 ήταν 223.8 εκατ. € (μέση τιμή νικελίου 12.516 €/τον.).

Εκτός από το νικέλιο η εταιρεία ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ διέθεσε εντός του 2014  α) 83,4 χιλ τον. σκουριάς Μεταλλακτών (Μ/Τ) αξίας 3.5 εκατ. € περίπου και β) 351.6 χιλ. τον. σκουριάς Ηλεκτροκαμίνων (Η/Κ) αξίας 0.55 εκατ. € .

Συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2014, οι πωλήσεις της από τη διάθεση του συνόλου σχεδόν της παραγωγής της στη διεθνή αγορά , ανήλθαν το 2014 σε 237,25 εκατ. ευρώ (από 207,7 εκατ. ευρώ για το 2013), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14% σε ποσοστό και κατά 29,6 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Εντούτοις, η εξαγωγική μεταλλευτική και μεταλλουργική εταιρεία ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ, μοναδική βιομηχανία παραγωγής σιδηρονικελίου από δικά της κοιτάσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία απασχολεί άμεσα ή μέσω εργολαβικής ανάθεσης 1582 εργαζομένους (168 επιστήμονες), επλήγη από τη δυσμενή σχέση ευρω/δολαρίου και τις υψηλές τιμές ενέργειας, και το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης 2014, προστιθεμένων των φόρων, ήταν καθαρές ζημιές 28,6 εκατ. ευρώ (έναντι 76,38 εκατ. € ζημιές για το 2013 και 34,32 εκατ. € ζημιές το 2012). Αρα οι ζημιές για το 2014 μειώθηκαν κατά 61% σε ποσοστό και κατά 46,95 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η μεταλλουργική μονάδα της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ στη Λάρυμνα (4 Περιστρoφικές κάμινοι, 5 Ηλεκτροκάμινοι sodeberg, δύο Μεταλλάκτες ΟΒΜ) τροφοδοτήθηκε σε πρώτη ύλη αποκλειστικά με εγχώριο σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα (λατερίτη) από τα μεταλλεία Ευβοίας, Αγίου Ιωάννη και Καστοριάς, η δε συνολική ετήσια παραγωγή σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος ανήλθε για το 2014 σε 2,38 εκατ. τον. (έναντι 2,22 εκατ. τον. για το 2013 ).

Παράλληλα η ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ παρήγαγε και 388 χιλ τον. Λιγνίτη (έναντι 273 χιλ τον. Λιγνίτη για το 2013) από το λιγνιτωρυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης (ΟΠ 50), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου διατέθηκε στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω της ΔΕΗ ΑΕ.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ για τη διαχείριση της παραγόμενης σκωρίας, υλοποιήθηκε εντός της διετίας 2013-2014, το έργο «Κατασκευή και λειτουργία του χώρου χερσαίας διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων στη θέση Λιάβδα Ν. Φθιώτιδας»

Χώρος χερσαίας απόθεσης σκωρίας, θέση Λιάβδα Ν. Φθιώτιδας
Η θέση Λιάβδα βρίσκεται περίπου 5 km νοτίως της μεταλλουργικής μονάδας. Στον κατασκευασθέντα χώρο υλοποιήθηκε το σύνολο των έργων της οδικής πρόσβασης, οι απαραίτητες εγκαταστάσεις διαχείρισης των στραγγισμάτων και των ομβρίων υδάτων, όπως επίσης και το σύνολο των έργων υποδομής, που περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, δεξαμενές πυρόσβεσης και ύδρευσης, αποχέτευση κλπ. 

Στο χώρο απόθεσης κατασκευάσθηκε το πρώτο «κύτταρο», το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας για περίπου 1,5 χρόνο, τα υπόλοιπα κύτταρα θα κατασκευάζονται σταδιακά. Το έργο κατασκευάστηκε με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές, έτσι ώστε αφενός να καλυφθούν οι ανάγκες διάθεσης της σκωρίας και αφετέρου να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2015 και έτοιμο προς χρήση, ενώ στην πλήρη δυναμικότητά του θα καλύψει τις ανάγκες απόθεσης σκωρίας για τα επόμενα 15 έτη.

Επισημαίνεται ότι η «ΛΑΡΚΟ» που έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στους νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κοζάνης και Αττικής, ανήκει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο Ελληνικό Δημόσιο ( έχει μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΪΠΕΔ)), ενώ σημαντικά ποσοστά μετοχών της ανήκουν στη ΔΕΗ και την Εθνική Τράπεζα. Η μέθοδος και οι διαδικασίες τυχόν ιδιωτικοποίησης της εταιρείας δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.
Αποτελεί μία εκ των βασικότερων προμηθευτών των χαλυβουργείων ανοξείδωτου χάλυβα της ΕΕ και η είναι η πρώτη σε όλον τον κόσμο που εισήγαγε στη διεθνή αγορά το κοκκοποιημένο σιδηρονικέλιο (από το 1976) κι έκτοτε το διαθέτει επί δεκαετίες σε «Τhyssen-Krupp”, “Glencore”, Outokumpu κ.α.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]