-->

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Χαρακτηριστικά των εμπορικότερων διακοσμητικών πετρωμάτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Απλοποιημένος Γεωλογικός Χάρτης περιοχής  του όρους Φαλακρού
Εργαστήριο Λίθος του ΙΓΜΕ
Τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα και οι δομικοί λίθοι δηλ. τα μάρμαρα, οι γρανίτες, οι ασβεστόλιθοι, κλπ. είναι υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα στο παρελθόν και "κερδίζουν" και πάλι τον κατασκευαστικό κλάδο, πρωταγωνιστώντας ανάμεσα στα άλλα δομικά υλικά.

Μερική άποψη του εργαστηρίου  εμπλουτισμού του Ι.Γ.Μ.Ε.
Σήμερα, οι εφαρμογές των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων στις κατασκευές είναι απεριόριστες και για τον λόγο αυτό καταφεύγουν στη χρήση τους πολύ περισσότεροι απ’ ότι στο παρελθόν, σ’ όλο τον κόσμο. Οι εφαρμογές των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων στα σύγχρονα κτίρια, δεν γίνονται μόνο για το αισθητικό αποτέλεσμα που προσφέρουν, αλλά κυρίως διότι πληρούν τις οικονομικές, τεχνικές, αισθητικές και οικολογικές απαιτήσεις.
Επίσης, επιλέγοντας κανείς ορθά τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα επιτυγχάνει την καλύτερη σχέση ποιότητας /τιμής.

Αφού λοιπόν ληφθούν υπόψη ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η αισθητική παρουσίαση του κτιρίου, κατόπιν και της αξιολόγησης των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (αισθητική εμφάνιση, παρουσία ή όχι φλεβιδίων, διάταξη αυτών, παρουσία ή όχι εγκλεισμάτων «λεκέδων») μιας μεγάλης ποικιλίας φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων με διαφορετικά χρώματα, καθώς επίσης και με την παρουσίαση των σχεδίων του κτιρίου, φθάνει κανείς στο πρώτο επίπεδο, της προεπιλογής του υλικού.

Οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την τελική επιλογή του φυσικού διακοσμητικού πετρώματος, είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

• Δυνατότητα εφαρμογής της κατάλληλης τεχνολογίας επεξεργασίας, για να πετύχουμε επιθυμητή επεξεργασμένη επιφάνεια στο επιλεχθέν υλικό, καθώς και η ποιοτική και ποσοτική εξασφάλιση του υλικού που θα χρειασθεί, για το συνολικό έργο.
• χημικές-φυσικομηχανικές ιδιότητες του πετρώματος, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ώστε να μην επηρεασθεί μελλοντικά το υλικό από τις κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, όπου θα τοποθετηθεί και
• Το συνολικό κόστος της επένδυσης.

Από τα προαναφερόμενα βλέπουμε λοιπόν, ότι απαιτείται η πιστοποίηση της ποιότητας του πετρώματος, μετά από εξέταση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του, οι οποίες καθορίζουν την ικανότητά του στο να αντισταθεί στη μόλυνση του περιβάλλοντος και τις μηχανικές επιρροές, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής του έργου.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση καταλληλότητας του υλικού γίνεται μόνο μέσα από την πλήρη εργαστηριακή έρευνα μετά από μία σειρά εξετάσεων.

Η γνώση λοιπόν των φυσικομηχανικών και περιβαλλοντικών ιδιοτήτων των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων μας δίνει τη δυνατότητα στο να μπορούμε να προβλέψουμε, τη συμπεριφορά του πετρώματος στην οικοδομή, με την πάροδο του χρόνου. Ενώ τα ορυκτολογικά και πετρογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζονται από τις μακροσκοπικές και μικροσκοπικές μελέτες σε λεπτές τομές δειγμάτων, όπως προαναφέρθηκε, στοχεύουν στο να διασαφηνίσουν τα γενικά χαρακτηριστικά ενός υλικού, όπως ομοιογένεια, κοκκομετρία, χρώμα, υφή (σχήμα, διαστάσεις, κρυσταλλική μορφή, τρόπος σύνδεσης των κρυστάλλων ή των κόκκων) διαγενετικά και δευτερογενή φαινόμενα.

Στόχος του παρόντος ερευνητικού Υποέργου, λόγω του έντονου εξαγωγικού προσανατολισμού του κλάδου των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων, ο οποίος αποτελεί έναν από τους λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, που είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τον αντίστοιχο στη διεθνή αγορά, είναι η εναρμόνιση του τρόπου προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων, με το διακοινοτικό τρόπο (πρότυπα, μέθοδοι, διαδικασίες, κλπ.) και η απόδοση μιας ¨ταυτότητας¨ για κάθε υλικό. Τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί εδώ.

Στην παρούσα ειδικότερη μελέτη περιλαμβάνονται τα πεπραγμένα και αποτελέσματα των εργασιών για τα «Χαρακτηριστικά Διακοσμητικών Πετρωμάτων – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

[Επιμέλεια: Πέτρου Τζεφέρη]