-->

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Geological Cοmmunity of Greece (διαδικτυακή κοινότητα): 1ο Γεωλογικό Συμπόσιο, 23-24.7.2016


Πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο  το 1ο Γεωλογικό Συμπόσιο, από την διαδικτυακή Κοινότητα Geological Community of Greece.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1ου Γεωλογικού Συμποσίου της διαδικτυακής μας κοινότητας "Geological Community of Greece" σας είχε ανακοινωθεί εγκαίρως.

Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά δύο από τις παρουσιάσεις του συνεδρίου:


Ισως είναι γνωστό στους αναγνώστες αυτής της ιστοσελίδας, ότι η γη της Λαυρεωτικής είναι ουσιαστικά 1η στον κόσμο στην ποικιλία ορυκτών που φιλοξενεί, με 702 από τα ~2,5 χιλιάδες υπάρχοντα παγκοσμίως ορυκτά και με 44  εξ' αυτών αποκλειστικά, όπως ο ...LAVRIONITIS.

Από την προετοιμασία του συμποσίου - παρασκευή αναμνηστικών
 δώρων για τους συμμετέχοντες.
Η Λαυρεωτική γη αποτελεί ένα παγκόσμιο μνημείο γεωλογικό-μεταλλευτικό και ιστορικό-αρχαιολογικό-μεταλλουργικό καθ’όλη την έκτασή της,  που δυστυχώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί ούτε τα στοιχειώδη (έργα-δράσεις) για την διατήρηση και ανάδειξή του με βάση την ελληνική νομοθεσία... αλλά και με βάση το χρέος μας σαν λαός σε αυτόν τον τόπο....

Γεωλογικό μνημείο διότι: η γεωλογία της περιοχής είναι ιδιαίτερη και πολυσύνθετη και ο ορυκτός της πλούτος είναι μοναδικός και συγκρίνεται με πολύ λίγα μέρη στον κόσμο.

Μεταλλευτικό μνημείο λόγω: της ύπαρξης πλήθους μεταλλευτικών καταλοίπων (αρχαίων και νεοτέρων), όπως στοές δεκάδων χιλιομέτρων και φρέατα που υπερβαίνουν τα 1000.

Ιστορικό μνημείο λόγω: της μεγάλης ιστορικής σημασίας και συμβολής των ορυχείων, καθώς και σειράς σπουδαίων γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα στην περιοχή.

Αρχαιολογικό μνημείο λόγω: του πλήθους των αρχαίων μεταλλευτικών ,μεταλλουργικών και άλλων καταλοίπων καθ’όλη την έκταση της Λαυρεωτικής.

Μεταλλουργικό μνημείο λόγω: η τεχνολογία της μεταλλουργίας, κατά τους αρχαίους αλλά και κατά τους νεότερους χρόνους, ήταν καινοτόμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Απομεινάρια της αποτελούν τα αρχαία εργαστήρια καθώς και τα βιομηχανικά κατάλοιπα των μεταλλουργίων του Λαυρίου.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν και το βασικό συμπέρασμα του συμποσίου, αφήνοντας πολλά περιθώρια δουλειάς τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην πολιτεία.

Λεύκωμα: 1ο Ορυκτολογικό Συμπόσιο.

[Επιμέλεια: Πέτρος Τζεφέρης]