-->

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Νέα Εντυπα ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε για την ασφάλεια στα λατομεία

[του Π. Τζεφέρη]

Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν στόχο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους στην πρόληψη και την προστασία από τους κινδύνους και τη μείωση ή/και εξάλειψη των ατυχημάτων κατά τις διάφορες εργασίες κατά την παραγωγική διαδικασία στα λατομεία

1. Εργασίες εξόρυξης με εκρηκτικές ύλες

2. Φόρτωση και μεταφορά 

Fortosi Kai Metafora Sel.1444212004078 (1) by tzeferisp

3. Φόρτωση και μεταφορά στείρων και εξορυσσόμενου υλικού

fotrosi steiron sel.1444213547484 (1) by tzeferisp


4. Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

map sel.1444212721484 by tzeferisp


5. Κίνδυνοι-Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας στα λατομεία.

Marmara Genika Sel.1444214994343 by tzeferisp