-->

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου μαρμάρου. Ο Απολογισμός για το 2013-2014

Εργοστάσιο της Παυλίδης ΑΕ.-Μάρμαρα-Γρανίτες 
[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Οι ηγέτιδες εταιρείες του εξορυκτικού κλάδου μαρμάρου επέδειξαν για μια ακόμη φορά εξωστρεφή συμπεριφορά και κατάφεραν αυξημένους κύκλους εργασιών με σημαντικά κέρδη κυρίως λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού αλλά και επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες:

Α) Η εταιρεία Παυλίδης ΑΕ.-Μάρμαρα-Γρανίτες (μη εισηγμένη, μέλος του ΣΜΕ), με κύκλο εργασιών για το 2013 στα 43,7 εκατ. € και καθαρά κέρδη στα 10,74 εκατ. € , ενώ για το 2014 παρότι ο κύκλος εργασιών ήταν μειωμένος κατά 7% στα 40,6 εκατ. € τα κέρδη διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα (14 εκατ. € προ φόρων) .

Η συγκεκριμένη εταιρεία μέσα σε λίγα χρόνια επέτυχε την διεθνή καταξίωση λόγω κυρίως του έντονου εξαγωγικού προσανατολισμού της, δεδομένου ότι 90% των προϊόντων της (ετήσια παραγωγή 60-70 χιλ. m³ ογκομαρμάρων) εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο. Ειδικεύεται στην παραγωγή και επεξεργασία λευκών, ημίλευκων και μπεζ μαρμάρων, τα οποία εξορύσσονται σε ιδιόκτητα λατομεία στους Νομούς Δράμας και Καβάλας και σε λατομεία που διαθέτει στο εξωτερικό.

ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
Παράλληλα πραγματοποιούνται ετησίως προγραμματισμένες επενδύσεις της τάξης των 3-4 εκατ. για ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού ενώ αξιοσημείωτο είναι και το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για τις ΑΠΕ. Μετά την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού 5MW, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί επένδυση αιολικών πάρκων 20 MW στις Σέρρες και στην Ξάνθη, ύψους επένδυσης 15 εκατ. €.

Β) Η εισηγμένη «FHL - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε» , με κύκλο εργασιών στα €41,78 εκατ. €, αυξημένo σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (38,76 εκατ. € και καθαρά κέρδη στα 10,4 εκατ. €) παρά την οικονομική ύφεση αλλά και την χρηματοοικονομική αστάθεια που υπήρξε σε εθνικό επίπεδο.

Marble producing areas in Greece
Οι αγορές της Κίνας, Μέσης Ανατολής των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και η Σιγκαπούρη η Νότιος Κορέα και η Ινδονησία συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικούς πελάτες της εταιρείας ενώ η έντονη παρουσία της στην περιοχή της Κίνας όπου η ζήτηση σε μάρμαρο Βώλακα είναι ιδιαίτερα αυξημένη διενεργείται μέσω των διανομέων της και των τακτικών επισκέψεων των πωλητών της καθώς και της συμμετοχής στις διάφορες εκθέσεις.

Γ) Η επίσης εισηγμένη εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με κύκλο εργασιών 27.2 εκατ. €, ο οποίος παρουσίασε μείωση κατά 15,90% για το 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω της μείωσης της αναπτυξιακής πορείας της αγοράς της Κίνας, που είναι η βασική χώρα εξαγωγής. Το μεικτά κέρδη κατά τη χρήση του 2014 ανήλθαν σε 10,7 εκατ. € ενώ το αντίστοιχο ποσό του 2013 ανερχόταν σε 14,7 εκατ. € (μείωση 26,97%).

Οι εξαγωγές εξακολουθούν να είναι εντυπωσιακές, αποτελώντας το 88,12% του κύκλου εργασιών της, που είναι πωλήσεις με μηδενική επισφάλεια λόγω της πολιτικής πωλήσεων που ακολουθεί η εταιρία (προκαταβολή του αντιτίμου ή πίστωσης στην τράπεζα) ακολουθώντας ανοδική πορεία ως εξής:

ΙΚΤΙΝΟΣ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2014
2013

2012

Εξαγωγές  €
24.007.618
30.041.349
20.636.565
% επί κύκλου
εργασιών
88,12
92,72
84,3

Επισημαίνεται ότι όλες οι τρεις ως άνω εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και πέραν απόν τον κατεξοχήν εξαγωγικό προσανατολισμό τους, συμβάλουν στην Περιφερειακή ανάπτυξη και την συγκράτηση του εργατικού δυναμικού στην ελληνική Περιφέρεια.

Δ) Η εταιρεία ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Dionyssomarble), μέλος του ΣΜΕ, η οποία κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και επεξεργασία μαρμάρων αλλά και λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων. Παράλληλα αξιοποιεί τα παραπροϊόντα από τα μαρμαρικά προϊόντα, παράγοντας και διαθέτοντας στην αγορά και άλλα προϊόντα, όπως μαρμαρόσκονη και πούδρα ανθρακικού ασβεστίου (filler).

Η εταιρεία εξορύσσει το επώνυμο μάρμαρο Διονύσου Αττικής αλλά δραστηριοποιείται και εκτός του Πεντελικού όρους, στα νησιά του Αιγαίου (Τήνος), στη Β. Ελλάδα (Βώλακας Δράμας, μάρμαρο «Λευκό Μακεδονίας») και στο εξωτερικό (Βράτσα της Βουλγαρίας, γρανίτης στη Φινλανδία) . Για το 2014 τα έσοδα από τις πωλήσεις υπερέβησαν τα 6,4 εκατ. €, αυξημένα σε σχέση με το 2013 που ήταν 5,3 εκατ. €.

Η ετήσια παραγωγή προϊόντων για το 2014 ανήλθε σε 3.318 m3 ογκομαρμάρων, 28.021 m2 τυποποιημένων προϊόντων (πλάκες), 60 χιλ. τον. μαρμαρόσκονης, 13,2 χιλ. τον. μαρμαροψηφίδας και 21 χιλ. τον. περίπου πληρωτικών υλικών (filler).

Ε) Ο όµιλος ΛΑΖΑΡΙΔΗ που δραστηριοποιείται στον χώρο του µαρµάρου σε έξι χώρες (Ελλάδα, Γερµανία, Ρουµανία, Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας και Βουλγαρία) διατηρώντας ενεργή δραστηριότητα πωλήσεων ή αγορών σε περισσότερες από 30 χώρες ανά τον κόσµο. Για τη διετία 2013-2014 παρουσίασε έσοδα 12-14 εκατ. €.

ΣΤ) Τέλος, η εταιρεία ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ, με κύκλο εργασιών περίπου 6 εκατ. € ετησίως για τη διετία 2013-2014, η οποία δραστηριοποιείται στην Νότια Ελλάδα (κυρίως Πελοπόννησο) και απασχολεί 95 άτομα. Πρόκειται για αμιγώς εξαγωγική επιχείρηση (πάνω από 80-85% εξαγωγές) και μάλιστα σε επεξεργασμένα προϊόντα. Το 2013 εξήγαγε 108,1 χιλ. τ.μ. ετοίμων προϊόντων αξίας 5 περίπου εκατ. € .

Υψηλότερα οι εξαγωγές μαρμάρου για το 2014!