-->

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ο τομέας των Βιομηχανικών Ορυκτών

Για το 2013, ο τομέας των βιομηχανικών ορυκτών διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα του 2012, κυρίως χάρις στον πολυποίκιλο εξαγωγικό προσανατολισμό των προϊόντων προς τη διεθνή αγορές πρώτων υλών αλλά και την εφαρμογή της επιχειρηματικής προσέγγισης «από την αγορά στο ορυχείο» (“Market-to-Mine»), η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων ολοκληρωμένων αλυσίδων προϊόντων, που επιταχύνουν με τη σειρά τους την ανάπτυξη των υψηλότερης προστιθέμενης αξίας εξειδικευμένων εφαρμογών και διευρύνουν τις παρεχόμενες εμπορικές και βιομηχανικές λύσεις.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή μπεντονίτη και περλίτη διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2012, για τον περλίτη (890 χιλ. τον.) με μικρή μείωση για τον μπεντονίτη (1,0 εκατ. τον.). Η εξαγωγές μπεντονίτη για χρήσεις χυτηρίων, μεταλλουργίας σιδήρου και γεωτρήσεων πετρελαίου παρουσίασαν αύξηση ενώ οι πωλήσεις σε έργα υποδομής του κατασκευαστικού τομέα σημείωσαν πτώση.
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε διατήρησε τη θέση της ως η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία μπεντονίτη στον κόσμο (παραγωγή εντός του 2013 0.98 εκατ. τον. από τα ορυχεία της Μήλου) με συνολική αξία πωλήσεων πάνω 66 εκατ. € (100% εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή αγορά, στη Βόρεια Αμερική καθώς και στη Ρωσία). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2012 ήταν παραγωγή 1,2 εκατ. τον. με συνολική αξία πωλήσεων πάνω από 65 εκατ. €. Από τις υπόλοιπες εγχώριες παραγωγικές θέσεις μόνο η εταιρεία ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΑΕ παρουσία παραγωγή εντός του 2013 (18,2 χιλ.τον. από το λατομείο στην Κίμωλο).

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο κλάδος του περλίτη, με περιορισμό των εξαγωγών που αφορούν την οικοδομή και διεύρυνση άλλων χρήσεων πχ. γεωργικές και υδροπονικές εφαρμογές, εφαρμογές χυτηρίων, διηθητικών μέσων, ειδικών μονώσεων κλπ. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε παρήγαγε εντός του 2013, από τα ορυχεία στο Τσιγκράδο και Τράχηλα της Μήλου, 383,3 χιλ. τον. περλίτη (έναντι 468 χιλ. τον. το 2012) επιτυγχάνοντας συνολική αξία πωλήσεων σε ακατέργαστα και κατεργασμένα προϊόντα 27,5 εκατ. € (έναντι 30,8 εκατ. € για το 2012). Οι υπόλοιπες σημαντικές παραγωγικές θέσεις για τον περλίτη ήταν στην Μήλο επίσης (παραγωγή 123 χιλ. τον. από την ΕΕΚΟΜ ΑΕ και 190 χιλ. τον. από την ΜΗΛΟΠΑΝ ΑΕ.) καθώς και στο Γυαλί Νισύρου Δωδεκανήσου (195 χιλ. τον. από την ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ).

Επισημαίνεται ότι ο όμιλος S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. διαθέτει σήμερα 30 ορυχεία, 50 εργοστάσια και μονάδες επεξεργασίας και 26 κέντρα διανομής σε 21 χώρες ανά την υφήλιο και πραγματοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες στον κόσμο απασχολώντας 2000 εργαζόμενους 9 (606 στην Ελλάδα). Τα οικονομικά μεγέθη των θυγατρικών που διαθέτει η εταιρεία στο εξωτερικό (ΙΚΟ, ΙΒECO, OTAVI, STOLLBERG, NYCO κ.α.) κινήθηκαν ικανοποιητικά για το 2013. Αξίζει να αναφερθεί στη θέση αυτή η -εντός του 2012- εξαγορά από την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. της διεθνούς κλάσης εταιρείας NYCO Minerals Inc. (NYCO), ηγέτιδας στην παγκόσμια αγορά για την προμήθεια υψηλής ποιότητας διαφόρων ποικιλιών βολλαστονίτη με εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ και στο Μεξικό. Ο βολλαστονίτης είναι πυριτικό ορυκτό του ασβεστίου, με εφαρμογές ως πληρωτικό υλικό, στην παραγωγή σύνθετων πολυμερών που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και άλλες βιομηχανίες, σε υλικά τριβής (φρένα), σε χρώματα και αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα, σε κεραμικά και σε μεταλλουργικά συλλιπάσματα κλπ. Η εξαγορά της NYCO είναι συνεπής προς τη στρατηγική της S&B για την ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων με εφαρμογές και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (πλαστικά, χρώματα, επιχρίσματα), προς τη στρατηγική της γεωγραφικής διεύρυνσης αλλά και την επιχειρηματική προσέγγιση της S&B «από την αγορά στο ορυχείο» η οποία κερδίζει διαρκώς έδαφος ειδικότερα στον τομέα των βιομηχανικών ορυκτών.

H παραγωγή χουντίτη/υδρομαγνησίτη από την ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Sibelco Europe Mineral Plus, ανήλθε εντός του 2013 σε 15.200 τον. (από τις παραχωρήσεις 72 και 74 αμφότερες στην περιοχή Σερβίων Κοζάνης) παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με το 2012 (παραγωγή 24.200 τον.), 2011 (παραγωγή 23.800 τον.) και 2010 (παραγωγή 16.650 τον.). Οι πωλήσεις τόσο επεξεργασμένου όσο και αργού υλικού παρουσίασαν επίσης πτώση κατά 7% ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσίασε- για πρώτη φορά μετά από χρόνια- κάμψη κατά 17%.

Τα προϊόντα ολιβινίτη (ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ), αμφιβολίτη (ΦΙΜΠΡΑΝ ΑΕ) και ατταπουλγίτη (ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ) διατήρησαν την ανοδική τους πορεία και τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους αξιοποιώντας τόσο το παραγωγικό δυναμικό όσο και το υπάρχον αποθεματικό των προηγούμενων ετών για την τροφοδοσία των εργοστασίων επεξεργασίας. Για τα ανωτέρω ορυκτά θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέραν των πολυπληθών χρήσεων που καλύπτουν ανάγκες της χημικής, κατασκευαστικής βιομηχανίας, χαλυβουργίας, πυριμάχων κλπ. χρησιμοποιούνται ευρέως και σε κατεξοχήν περιβαλλοντικές χρήσεις (ως αποχρωστικές γαίες, ως μέσα διύλισης και διαχείρισης αποβλήτων, ως μοριακά φίλτρα, διηθητικά και μονωτικά μέσα κλπ). Ειδικότερα, ο αμφιβολίτης χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του πετροβάμβακα, δηλ. ενός φυσικού ινώδους ανακυκλώσιμου προϊόντος που παράγεται από την τήξη πετρωμάτων και αποτελεί ισχυρό θερμομονωτικό και πυράντοχο υλικό.

[του Π. Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]