-->

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Η τραγωδία στην Κύπρο και η διαχείριση των Εκρηκτικών Υλών

Ας προσθέσoυμε κι εμείς τα δικά μας ερωτηματικά για την τραγωδία που έπληξε την Κύπρο στις 11 Ιουλίου 2011,τα οποία αποτελούν συνδαυσμό πολιτικού, στρατιωτικού και τεχνοκρατικού επιπέδου, ως προς την επιλογή του χώρου φύλαξης αλλά και του τρόπου φύλαξης των εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν πυρίτιδα και όχι  μόνον.  Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα κανένας δεν έδωσε απάντηση για το ποιος και με ποιά λογική έλαβε την απόφαση αυτή.

α) Γιατί τα υλικά αυτά φυλάγονταν σε ανοικτό μέρος αφού κατά τεκμήριο αλλά και σύμφωνα με την νομοθεσία θα έπρεπε να φυλάγονται σε κλειστό χώρο με συγκεκριμένες προδιαγραφές;

β) Γιατί να φυλάγονται όλα μαζί  τα 90 και πλέον εμπορευματοκιβώτια των εκρηκτικών ενώ θα μπορούσε να "διασπαρεί" ο κίνδυνος ή και να μηδενιστεί με την "καταστροφή" των εκρηκτικών υλών;  και

γ) Γιατί να φυλάγονται πλησίον μιας νευραλγικής βιομηχανίας του τόπου, την ηλεκτρική μονάδα του Βασιλικού;

Κατά τα άλλα η νομοθεσία των Κυπρίων περί εκρηκτικών ειναι αρκούντως ενημερωμένη και εναρμονισμένη με εκείνη της ΕΕ.

Στη φωτογραφία κάτω από τους χωμάτινους θόλους, παράγονται αλλά και αποθηκεύονται υποδειγματικά διαρρηκτικές εκρηκτικές ύλες που μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλάσια αποτελέσματα από εκείνα του τραγικού ατυχήματος αν δεν τηρηθούν τα "δέοντα". Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις της Extraco ΑΕ στην Τανάγρα Βοιωτίας, τη μεγαλύτερη εταιρεία στην ελληνική αγορά που δραστηριοποιείται εμπορικά και βιομηχανικά σε ΕΥ που χρησιμοποιούνται κυρίως σε λατομεία, μεταλλεία και στην κατασκευή δημοσίων έργων (σήραγγες, δρόμοι, κλπ).

Με συνολική αποθηκευτική ικανότητα 400 τόνους εκρηκτικής ύλης αλλά και πιστοποιημένη στα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, τόσο για την παραγωγή όσο και για την αποθήκευση και μεταφορά των ΕΥ, η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί υπόδειγμα σε ένα τομέα τόσο ευαίσθητο αλλά και παρεξηγημένο. Αυτά για να ευλογούμε τα γένεια μας ενίοτε, όταν και εκεί όπου αυτό απαιτείται!

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
 • Υ.Α. οικ. 9104/440/2010  (ΦΕΚ 1159/Β`/2.8.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ
 • Π.Δ. 76/2010  (ΦΕΚ 140/Α`/12.8.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/Ε
 • Π.Δ. 2/2006  (ΦΕΚ 1/Α`/4.1.2006) Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 455/95
 • Υ.Α. 1013/9/3/2004  (ΦΕΚ 1186/Β`/3.8.2004)
 • Υ.Α. Φ.28/18787/1032/2000  (ΦΕΚ 1035/Β`/23.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 3329/89 (132/Β)
 • Π.Δ. 455/1995  (ΦΕΚ 268/Α`/29.12.1995) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ
 • Υ.Α. 3009/2/23α/1994  (ΦΕΚ 696/Β`/14.9.1994) Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών
 • Υ.Α. 3009/2/26α/1994  (ΦΕΚ 513/Β`/4.7.1994)
 • Υ.Α. 3009/2/21-γ/1994  (ΦΕΚ 301/Β`/21.4.1994)
 • Ν. 2264/1994  (ΦΕΚ 208/Α`/5.12.1994) Κύρωση της Σύμβασης για τη σήμανση των πλαστικών εκρηκτικών με σκοπό τον εντοπισμό τους
 • Ν. 2168/1993  (ΦΕΚ 147/Α`/3.9.1993)
 • Υ.Α. 3329/1989  (ΦΕΚ 132/Β`/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών
 • Ν. 413/1977  (ΦΕΚ 128/Α`/12.5.1977) Περί αγοράς μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών
 • Ν. 495/1976  (ΦΕΚ 337/Α`/18.12.1976) Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων
 • Ν. 456/1976  (ΦΕΚ 277/Α`/19.10.1976) Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
 • Υ.Α. Φ.28/18787/1032/2000  (ΦΕΚ 1035/Β`/23.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 3329/89 (132/Β)
 • Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995  (ΦΕΚ 611/Β`/12.7.1995)
 • Υ.Α. 3009/2/28γ/1994  (ΦΕΚ 461/Β`/21.6.1994) Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών
 • Κ.Υ.Α 263/1991  (ΦΕΚ 22/Β`/28.1.1991) Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88
 • Υ.Α. 3329/1989  (ΦΕΚ 132/Β`/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών
 • Υ.Α. οικ. 7755/160/1988  (ΦΕΚ 241/Β`/22.4.1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών
 • Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9465/1984  (ΦΕΚ 469/Β`/16.7.1984) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής & λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών
 • Ν.Δ. 35/1968  (ΦΕΚ 284/Α`/3.12.1968) Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών
[του Πέτρου Τζεφέρη][by tzeferis peter]