-->

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

Ενταξη των "υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης" στον νέο επενδυτικό νόμο

Με την συγκεκριμένη διάταξη παύουν να εξαιρούνται οι "Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης"από τον επενδυτικό νόμου και συνεπώς από την ψήφιση του νόμου και στο εξής θα είναι δυνατή η ένταξή τους.
[του Π. Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Με το άρθρο 3 παρ.2 του νέου υπό επεξεργασία εντός της Βουλής σχεδίου νόμου του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που αποτελεί τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακού νόμου) διορθώνεται μια λανθασμένη επιλογή ως προς την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς του Αναπτυξιακού νόμου.

Πράγματι, είχε  εξαιρεθεί από την δυνατότητα επιδότησης ο υποστηρικτικός εξοπλισμός εξόρυξης των λατομείων-μεταλλείων από τον Αναπτυξιακό νόμο, Ν.4399/2016, όπως ισχύει. Υφίστατο το εξής παράδοξο γεγονός: ενώ ο προαναφερθείς αναπτυξιακός νόμος επιδοτούσε την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργοστάσια επεξεργασίας (δευτερογενή παραγωγή), εντούτοις δεν επιδοτούσε την αγορά νέου εξοπλισμού αναφορικά με χώρους πρωτογενούς παραγωγής, δηλ. τα λατομεία/μεταλλεία. 

Το γεγονός αυτό δημιουργούσε  προϋποθέσεις άνισης ανάπτυξης ενός καθετοποιημένου κλάδου, εκτεθειμένου διαρκώς στην παγκόσμια αφορά, με τον  επί της ουσίας στραγγαλισμό του στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής του, μη αξιοποιώντας τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κλάδου διεθνώς.  Επίσης, με τον τρόπο αυτό ρίσκαρε ουσιαστικά την βιωσιμότητα του κλάδου, περιορίζοντας επιπρόσθετα την απασχόληση αλλά και τα έσοδα της ελληνικής πολιτείας. 

Ειδικότερα, ο κλάδος του μαρμάρου, θέμα για το οποίο είχαν γίνει κατ' επανάληψη προσπάθειες και παραστάσεις από τον Σύνδεσμο  Μαρμάρων (ΣΕΜΜΘ).

http://www.oryktosploutos.net/2019/08/blog-post_31.html

Αίτημα του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ περί ένταξης των λατομείων μαρμάρου στο νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο 

Με την παρακάτω τροποποίηση του νόμου το "οξύμωρο" -κατά την άποψή μας- διορθώνεται ενώ διατηρούνται οι εξαιρέσεις των επενδύσεων σε άνθρακα και λιγνίτη στο γνωστό πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 3 Τροποποίηση του ν. 4399/2016

1. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται η αναφορά «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» ως εξής: «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση 437
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), -09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα».

Με την ανωτέρω διάταξη αυτή (άρθρο 3, παρ.1) που τροποποιεί των αναπτυξιακό νόμο  ν. 4399/2016 και που αναφέρεται στις κατηγορίες επενδύσεων που "Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου" μειώνονται στην ουσία οι εξαιρέσεις δραστηριοτήτων από τη δυνατότητα υπαγωγής τους στον επενδυτικό νόμο. Συγκεκριμένα παύουν να εξαιρούνται οι "Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης" και συνεπώς από την ψήφιση του νόμου και στο εξής θα είναι δυνατή η ένταξή τους.


Αυτό απαντά θετικά σε μια σειρά προσπαθειών κυρίως του Σ.Ε.Ε.Μ.Θ.  προς όλες τις κατευθύνσεις για την δυνατότητα ένταξης του παραδοσιακού και ήπιου περιβαλλοντικά κλάδου των μαρμάρων, που όντως πηγαίνει καλά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από την εκάστοτε πολιτεία.

Είναι κάτι άλλωστε του  οποίου η αναγκαιότητα  εξηγήθηκε επαρκώς από τον κ. Υπουργό (μετά το λεπτό 14 του συνημμένου βίντεο) και στην συζήτηση στην  Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, παρά τις διάφορες παρεξηγήσεις που οφείλονται στην δυσκολία του "διαβάσματος" της διάταξης.Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη διάταξη, θα συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της ασφαλούς λειτουργίας και τον περιορισμό των ατυχημάτων αλλά και τον περιορισμό του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, είτε πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά υπόγεια εκμετάλλευση είτε γενικότερα  εφόσον σε κάθε περίπτωση ο σύγχρονος εξοπλισμός θα περιορίσει τους ρύπους.