-->

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα: οδηγούν το όχημα της ανάκαμψης

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Peter]

Τα βιομηχανικά ορυκτά, τομέας κατεξοχήν εξαγωγικός, συνέχισαν εντός του 2011 την ανάκαμψη που είχε συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό εντός του 2010, κυρίως χάρη στην βελτίωση στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή μπεντονίτη και περλίτη διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2010, με σχετική μείωση για τον μπεντονίτη (1,2 εκατ. tn) και σχετική αύξηση για τον περλίτη (842 χιλ. tn).

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός μπεντονίτη εντός ΕΕ και η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε η οποία είναι ηγέτιδα στον τομέα αποτελεί την μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία μπεντονίτη στον κόσμο (παραγωγή εντός του 2011 1,16 εκατ. tn από τα ορυχεία της Μήλου) με συνολική αξία πωλήσεων πάνω από 69 εκατ. Ευρω (100% εξαγωγές). 

Επίσης, η Ελλάδα είναι πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή περλίτη, με μια ευρύτατη κατανομή των χρήσεων του ορυκτού οι οποίες διαρκώς διευρύνονται: πάνω από 60% στην οικοδομή, 25% στις γεωργικές χρήσεις και το υπόλοιπο σε εφαρμογές χυτηρίων, διηθητικών μέσων, ειδικών μονώσεων κλπ. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε παρήγαγε εντός του 2011, 385 χιλ. tn περλίτη (πρωτογενές υλικό από τα ορυχεία στο Τσιγκράδο και Τράχηλα της Μήλου), ενώ κατεργάστηκε στις εγκαταστάσεις των Βουδίων Μήλου πάνω από 600 χιλ. tn επιτυγχάνοντας συνολική αξία πωλήσεων 33,4 εκατ. Ευρω (99.5% εξαγωγές).

H παραγωγή χουντίτη/υδρομαγνησίτη από την ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Ankerpoort, ανήλθε εντός του 2011 σε 23.800 χιλ. tn (12.800 από την παραχώρηση 72 και 11.000 από την παραχώρηση 74 αμφότερες στην περιοχή Σερβίων Κοζάνης) παρουσιάζοντας μια σταθερά ανοδική τάση τόσο στην παραγωγή όσο και στις πωλήσεις επεξεργασμένου όσο και αργού υλικού σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2010.

Τα προϊόντα ολιβινίτη αύξησαν σημαντικά το παραγωγικό δυναμικό τους υπερβαίνοντας τους 55 χιλ. tn από την εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ, η παραγωγή αμφιβολίτη (ΦΙΜΠΡΑΝ ΑΕ) διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2010 (23 χιλ. tn περίπου) ενώ τα προϊόντα ατταπουλγίτη (ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ) διατήρησαν τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους αξιοποιώντας κυρίως το υπάρχον αποθεματικό για την τροφοδοσία του εργοστασίου επεξεργασίας κατά το 2011. Για τα ανωτέρω ορυκτά θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέραν των πολυπληθών χρήσεων που καλύπτουν ανάγκες της χημικής, κατασκευαστικής βιομηχανίας, χαλυβουργίας, πυριμάχων κλπ. χρησιμοποιούνται ευρέως και σε κατεξοχήν περιβαλλοντικές χρήσεις (ως αποχρωστικές γαίες, ως μέσα διύλισης και διαχείρισης αποβλήτων, ως μοριακά φίλτρα, διηθητικά και μονωτικά μέσα κλπ).

Ο κλάδος των προϊόντων μαρμάρου αλλά και διακοσμητικών πετρωμάτων, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης στην εγχώρια κυρίως κατανάλωση, κατάφερε να διατηρήσει και να βελτιώσει τις παραγωγικές επιδόσεις του κατά 10% περίπου. Τη διετία 2010-11, η παραγωγή στο σύνολο των μαρμαρικών προϊόντων (ογκομάρμαρα, ξοφάρια, λατύπες κλπ) ξεπέρασε το 1 εκατ. tn ετησίως ενώ οι ελληνικές εξαγωγές του τομέα μαρμάρων (μάρμαρα και άλλα προϊόντα φυσικών λίθων) ξεπέρασαν συνολικά τους 753,8 χιλ. tn αξίας πάνω από 155 εκατ. € (για το 2010) και τους 830,8 χιλ. tn αξίας πάνω από 205 εκατ. € (για το 2011), αυξημένες ετησίως περισσότερο από 10% σε ποσότητα και 30% σε αξία.

Ειδικότερα, το 2011, οι εξαγωγές μαρμάρων προς την Κίνα, η οποία αποτελεί τα τελευταία χρόνια, την σημαντικότερη αγορά για το ελληνικό μάρμαρο, ανήλθαν σε 377,4 χιλ. tn αξίας πάνω από 75 εκατ. ευρω, αντιπροσωπεύοντας το 45,4% της συνολικής ποσότητας και το 36,9% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών μαρμάρου. Η αύξηση σε σχέση με το 2010 ήταν πάνω από 25% σε ποσότητα και πάνω από 66% σε αξία, ενώ εντυπωσιακό κρίνεται το γεγονός ότι από τη συνολική ποσότητα εξαγωγών προς την Κίνα, το συντριπτικό μέρος (ποσοστό πάνω από 95%) ήταν σε μορφή όγκων μαρμάρου.