-->

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Μπορεί το Ελληνικό Μάρμαρο να πολλαπλασιάσει τις εξαγωγές του ως το 2030;


Λίγο πριν μπούμε στο 2020, ο κλάδος του ελληνικού μάρμαρου αποχαιρετά την πιο επιτυχημένη δεκαετία στην ιστορία του. Την δεκαετία αυτή τριπλασίασε τις εξαγωγές κατακτώντας 120 αγορές του πλανήτη και ανεβάζοντας την Ελλάδα από την 7η στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Θα συνεχιστεί η πορεία αυτή;

Λίγο πριν μπούμε στο 2020, ο κλάδος του ελληνικού μάρμαρου αποχαιρετά την πιο επιτυχημένη δεκαετία στην ιστορία του. Οι επιχειρήσεις του κλάδου κατάφεραν να τριπλασιάσουν τις εξαγωγές κατακτώντας 120 αγορές του πλανήτη ικανοποιώντας ακόμη και τους πιο απαιτητικούς πελάτες ανεβάζοντας την Ελλάδα από την 7η στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. 

Επιχειρηματίες και στελέχη του κλάδου έκαναν ένα μικρό θαύμα λειτουργώντας εντός μίας χώρας που ναυαγούσε, με σχεδόν εχθρικό θεσμικό πλαίσιο για τις εξορυκτικές και παραγωγικές επιχειρήσεις. Αυτή η απόδοση πλέον αποτελεί κεφάλαιο και έμπνευση για την συνέχεια.

Το 2019 η αλματώδης άνοδος πωλήσεων ακατέργαστης α’ ύλης περιορίστηκε και αγορές που για χρόνια κινήθηκαν θετικά διορθώνουν. Παράλληλα, η ενίσχυση της θέσης μας σε δυναμικές αγορές και η δημιουργία νέων αγορών επιβεβαιώνουν την διαρκή εξέλιξη της φήμης, της ποιότητας και της εξυπηρέτησης του κατεργασμένου ελληνικού μαρμάρου.

Οι προκλήσεις για το ελληνικό μάρμαρο αφορούν τόσο το ποσοτικό σκέλος όσο και το ποιοτικό αναφορικά με το κατεξοχήν εμπορικό προϊόν και τη διείσδυσή του στις αγορές. Επίσης αφορούν την  Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη του κλάδου κάτι που θα εδραιώσει τον τομέα στην ελληνική κοινωνία.
Οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και τα προβλήματα θα διαμορφώσουν το σκηνικό της νέας δεκαετίας. Οι Προκλήσεις για το ελληνικό μάρμαρο είναι: α) να πολλαπλασιάσει τις εξαγωγές φτάνοντας στο κατώφλι της 3ης θέσης εντός της επόμενης δεκαετίας, β) να διευρύνει την κατανομή και ποικιλία των αγορών και γ) να βελτιώσει την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη του κλάδου. 

Οι Ευκαιρίες για το Ελληνικό Μάρμαρο επίσης είναι σημαντικές: α) Η επικυριαρχία στις αγορές που κατέκτησε αυξάνοντας το μερίδιό του στις τελευταίες, β) η περαιτέρω διεύρυνση και η αξιοποίηση της φήμης του ελληνικού μαρμάρου μέσω αφενός της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που οι εταιρείες μαρμάρου παρέχουν στους πελάτες των και αφετέρου μέσω της ταύτισης με την ιστορική εξέλιξη της εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου στην Αρχαία Ελλάδα. Τα προβλήματα για το Ελληνικό Μάρμαρο: α) η πρόσβαση σε νέα κοιτάσματα μαρμάρου και β) η εσωστρέφεια μεταξύ των επιχειρήσεων.

Δυστυχώς, με τους ρυθμούς που αδειοδοτεί ο κρατικός μηχανισμός ένα λατομείο μαρμάρου η πρόσβαση σε νέα κοιτάσματα είναι εξαιρετικά αργή, δύσκολη και ορισμένες φορές αδικαιολογήτως ανέφικτη. Το φαινόμενο αυτό όχι μόνο αποτελεί τροχοπέδη στις προκλήσεις της νέας δεκαετίας αλλά δημιουργεί και τάσεις εσωστρέφειας στον κλάδο. Εάν το κράτος δεν κατανοήσει ότι το Ελληνικό Μάρμαρο άμεσα χρειάζεται ζωτικό χώρο ώστε ν’ αναπτυχθεί, σύντομα, αντί να συζητάμε το πώς θα πολλαπλασιάσουμε την «πίτα» που έχουμε, θα ασχολούμαστε με το ποιος θα έχει περισσότερα κομμάτια από αυτήν.

Ιστορικά παραδείγματα αποτυχημένης κατάληξης παραγωγικών κλάδων μας υπενθυμίζουν ότι παράγοντες όπως το θεσμικό περιβάλλον, η απονομή δικαιοσύνης, η εσωστρέφεια και η κοινωνική συνοχή μπορεί να ανατρέψουν την επιτυχημένη τους πορεία. Ο κλάδος του Ελληνικού Μαρμάρου γνωρίζει πως να ρυθμίζει την εσωστρέφειά του και να προάγει την συνοχή του, όπερ και θα πράξει. 

Αρκεί το κράτος άμεσα και αποτελεσματικά να επιλύσει θεσμικά προβλήματα και ζητήματα απονομής δικαιοσύνης. Εάν δεν το κάνει, η «ηθική αυτουργία» στην εσωστρέφεια και ενδεχόμενη συρρίκνωση ενός κλάδου θα είναι πραγματικότητα ενώ ταυτόχρονα οι δυνάμεις μας θα αναλώνονται στο μοίρασμα και ουχί στον πολλαπλασιασμό της «πίτας».

Η απάντηση είναι Ναι! Το Ελληνικό Μάρμαρο μπορεί να πολλαπλασιάσει τις εξαγωγές του την επόμενη δεκαετία. ‘Αλλωστε οι επιχειρήσεις εργάστηκαν πολύ σκληρά για δεκαετίες, εξελίχθηκαν και σε μεγάλο ποσοστό επανεφύηραν τον εαυτό τους ώστε να φτάσουν στο σημερινό επίπεδο. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εργαστούμε σκληρά, ταχύτατα και συντονισμένα ώστε την επόμενη δεκαετία το κράτος και η κοινωνία να σταθούν δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Μόνο έτσι θα πετύχουμε συνολικά!

Πάνος Ηλιόπουλος
Γεν. Διευθυντής ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (www.marmyk.com)
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (www.semmth.gr)