-->

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Το Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων: δυνατότητες Βιώσιμης ανάπτυξης από τη φύση για τους ανθρώπους

Τα  γεωπάρκα είναι τοπικά εργαστήρια που εξερευνούν νέες σχέσεις ανάμεσα στη Γη, το χώρο, το χρόνο και τον άνθρωπο, ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό.

Η έννοια του Γεωπάρκου αναπτύχθηκε την προηγούμενη δεκαετία με τη στενή συνεργασία της UNESCO, το τμήμα Επιστημών της Γης.

Το Γεωπάρκο είναι μια προστατευόμενη εθνικά περιοχή με σημαντική γεωλογική κληρονομία και εξαιρετική αισθητική ομορφιά που προστατεύει και διαχειρίζεται με βιώσιμο τρόπο την κληρονομιά του πλανήτη μας, της Γης.


Ο όρος δεν προέρχεται από την γεω-λογία αλλά από την αρχαιοελληνική «γαία», που είναι η ίδια η ΓΗ.

Ενα γεωπάρκο αποτελείται από :
  • Περιοχές ιδιαίτερης γεωλογικής και γεωμορφολογικής αξίας
  • Περιοχές σημαντικής οικολογικής, αρχαιολογικής, ιστορικής και πολιτισμικής αξίας
  • Περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικού κάλους
  • Ανθρώπους!
Συνεπώς ενα γεωπάρκο είναι μια γεωγραφική περιοχή όπου τα μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς είναι μέρος ενός ολιστικού σχεδίου προστασίας της φύσης, εκπαίδευσης και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Βασικοί στόχοι των γεωπάρκων είναι:
  •  η μεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος της κοινωνίας για την κληρονομιά της Γης 
  • η ενίσχυση του γεωτουρισμού προς όφελος της τοπικής οικονομίας 
  • η εκπαίδευση του κοινού ώστε να κατανοήσει καλύτερα την εξέλιξη και δημιουργία του τοπικού αναγλύφου και τοπίου.


Εργαλεία για γεω-, οικο-τουρισμό:

• Δημιουργία υποδομών για υποδοχή επισκεπτών (κέντρα ενημέρωσης, μουσεία, διαδρομές, πινακίδες κλπ.).
• Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις
• Ανάπτυξη δομών προώθησης τουρισμού
• Δημιουργία τουριστικών πακέτων.
• Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων υπαίθρου
• Ανταλλαγή εκθέσεων

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, καθώς ήδη ορισμένες  περιοχές της χαρακτηρίζονται «παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO», με ένα πρόγραμμα του Οργανισμού στο οποίο εντάσσονται συνολικά 120 γεωπάρκα σε 33 χώρες παγκοσμίως. Πρόκειται για υπέροχα τοπία, με επιστημονική αξία αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα.

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Εθνικών Γεωπάρκων (GGN – Global Network of National Geoparks) αποτελεί ένα εθελοντικό και μη-κερδοσκοπικό Δίκτυο ανταλλαγής και συνεργασίας Εθνικών Γεωπάρκων, το οποίο στηρίζεται από την UNESCO. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία, ανάδειξη και προβολή τόσο της γεωλογικής, όσο και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αναπτύσσοντας και προωθώντας εκπαιδευτικές και γεωτουριστικές δραστηριότητες με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]