-->

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Λαυρεωτική: Ένα μοναδικό υπαίθριο μουσείο της αρχαίας μεταλλείας


 και μεταλλουργία στο Λαύριο
Πολιτισμοί υψηλής πνευματικής στάθμης εμφανίζονται σε Κράτη που παρουσιάζουν συγχρόνως μια μεγάλη δύναμη και ανάπτυξη στον οικονομικό τομέα, στην τεχνική, στη βιομηχανική και στην στρατιωτική δύναμη και κυρίως στην ύπαρξη ελευθερίας σκέψεως και εκφράσεως στους πολίτες της. Και αυτά τα τέσσερα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με σχέση αιτίου και αιτιατού.


Στην Αθήνα τον 5ον και 4ον αιώνα π.Χ. έχουμε σε μεγάλο βαθμό την αποκορύφωση αυτών των στοιχείων. Και ως προς το τέταρτο στοιχείο, την ελευθερία του πολίτη, έχουμε το πολίτευμα της Αθηναϊκής δημοκρατίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στον 6ο αιώνα π.Χ. στην εποχή του Σόλωνα και κορυφώθηκε στον 5ον αιώνα, την εποχή του Περικλή.

Ο άργυρος του Λαυρίου υπήρξε την εποχή εκείνη ένας σπουδαίος παράγοντας για την οικονομία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Οσο για την τεχνική και τη βιομηχανία πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ότι τα αργυρούχα μεταλλεύματα του Λαυρίου έγιναν εκμεταλλεύσιμα σε μεγάλο βαθμό γιατί οι Αθηναίοι είχαν κατορθώσει να αναπτύξουν δια μέσου των προ Χριστού αιώνων στο Λαύριο μια αξιοθαύμαστη μεταλλευτική και μεταλλουργική τεχνική για τα αργυρούχα μεταλλεύματα.

Ανασκαφική έρευνα στο Αρύ Λαυρεωτικής
Αυτό το μεταλλευτικό και μεταλλουργικό Λαύριο μας γνωρίζει μέσα από το νέο βιβλίο της η Αρχαιολόγος Κ.Γ.Τσάϊμου,  Ομ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. το οποίο παρουσιάστηκε στο Λαύριο την περασμένη εβδομάδα.

Στο πόνημα αυτό παρουσιάζονται τα παλαιά αλλά και τα νέα ανασκαφικά στοιχεία συνοδευόμενα με κατάλληλες εικόνες για καλύτερη κατανόηση τους, εφόσον  πρόκειται για εξειδικευμένο επιστημονικό θέμα.

Με το βιβλίο έχουμε ασχοληθεί και το έχουμε ήδη παρουσιάσει:
.