-->

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Η γοητεία των ορυκτών

Zebra stone 
[Δημήτρης Μηνατίδης*][Dimitris G. Minatidis]


Σε πείσμα των καιρών και των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν πολλοί συλλέκτες,  το πάθος για τα ορυκτά και τα απολιθώματα ισχυροποιείται.

Τέσσερις (4) μπορεί να είναι οι λόγοι της αύξησης του ενδιαφέροντος:
  • Η ακατανίκητη έλξη που ασκούν τα ορυκτά, οι κρύσταλλοι στους ανθρώπους
  • Η δίψα για μάθηση
  • Η ελευθερία και η περιπέτεια που συνδέεται με την αναζήτησή τους και 
  • Το μεγαλειώδες της διατήρησης ενός ζωϊκού ή φυτικού οργανισμού υπό την μορφή απολιθώματος στη Γη.
Είναι διαφορετικό να αγοράζεις λεμόνια από το σούπερ μάρκετ και διαφορετικό το συναίσθημα να μαζεύεις τα λεμόνια από τη λεμονιά.

Για μας αυτό δεν αποτελεί έκπληξη διότι γνωρίζουμε τις δυνατότητες της ενασχόλησης με τα ορυκτά και τα απολιθώματα και την δύναμη που αντλεί ο άνθρωπος διαχρονικά από αυτά, αφού η περιπέτεια για να τα αποκτήσει, να τα επεξεργαστεί, να τα ταξινομήσει, να τα ανταλλάξει κλπ τον κάνουν πιο ανθεκτικό και πιο απλό.

With great pleasure we realize that the passion for minerals and fossils is getting stronger despite the difficult times and the economic problems faced by many collectors.

Four may be the reasons for the increase of the interest:
  • The irresistible attraction minerals, crystals and fossils act on people
  • Thirst for knowledge
  • Freedom and adventure associated with Travelling and locating them and
  • The magnificent conservation of an animal or plant organism in the form of fossils on Earth.
It's entirely different the feeling in “buying lemons from the supermarket” and the feeling to “Clean up lemons” directly from the lemon tree.

For us this is not a surprise because we knew the possibilities of dealing with minerals and fossils and the power that draws a man out of them, since the adventure to the acquisition, process them, classify them, exchanged them make people more durable and simpler.

*Γεωλόγος-Γεωχημικός