-->

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020

Climate Change Conference 2020: Πολιτικές για κλιματική αλλαγή, τιμές υδρογονανθράκων, covid-19Πιστό στο ραντεβού του Οκτωβρίου και φέτος το συνέδριο για την κλιματική αλλαγή (Climate Change Conference 2020), θα λάβει χώρα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020,  https://www.climatechangeconference.gr/


Παρά τις έντονες αλλαγές στις τιμές των υδρογονανθράκων και την έμφαση στο covid-19, οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή συνεχίζουν να επηρεάζουν τους κανονισμούς και τις αντιλήψεις του κοινού για τα πάντα, από τις εξορυκτικές βιομηχανίες έως τα μελλοντικά πρότυπα νέας παραγωγής τροφίμων.

Οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες επιδιώκουν την αναδιάρθρωση των τομέων των αυτοκινητοβιομηχανιών και των φυσικών πόρων, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να προσαρμοσθούν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η έννοια της κυκλικής οικονοµίας έρχεται να ανταποκριθεί στη φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της αυξανόµενης πίεσης από την παραγωγή και κατανάλωση των πόρων και του περιβάλλοντος του πλανήτη.

Οι πολιτικές αυτές έχουν επίσης προφανή σύνδεση με όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως όσες θεωρούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως σημαντικό μέρος του branding και της επικοινωνίας τους, με τη σύγχρονη έννοια, της επίπτωσης στην κοινωνία και όχι απλώς στην εικόνα της επιχείρησης.

Οι πολιτικές με τον τριπλό στόχο ‘ενσωμάτωση’ του κόστους των εκπομπών, αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας προκαλούν αυξανόμενο ενδιαφέρον σέ:
  • Επιχειρήσεις όλων των προαναφερθέντων τομέων παραγωγής ή κατανάλωσης ενέργειας
  • Διεθνείς οργανισμούς
  • Χρηματοπιστωτικούς οίκους, ασφαλιστικές εταιρείες και funds
  • Παραγωγούς, εμπόρους και χρηματιστήρια ενέργειας
  • Ελεγκτικές και δικηγορικές εταιρείες και σχετικές συμβουλευτικές δραστηριότητες
  • Αρμόδια υπουργεία
  • Σχετικές Αρχές όπως η ΡΑΕ, ο ΔΑΠΕΕΠ (τ. ΛΑΓΗΕ), ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ

Για το τρίπτυχο ‘πολιτικές για κλιματική αλλαγή, τιμές υδρογονανθράκων, covid-19’ διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές, experts και practitioners από ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι υπουργείων, διαχειριστικών φορέων ενέργειας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συμβουλευτικών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες και απειλές. Έτσι, το συνέδριο θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα ενημέρωσης και διαλόγου για την επίπτωση των πολιτικών κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Για την ατζέντα και τους ομιλητές δείτε εδώ.

Την Γεν. Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών θε εκπροσωπήσει η Διευθύντρια Ανάπτυξης και Πολιτικής κα. Βαρβιτσιώτη Ευφροσύνη. 

Από το περσινό συνέδριο: