-->

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός: Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους από το ΕΛΙΝΥΑΕ

Γενικές οδηγίες για τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους όπως εκδόθηκαν από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το ΕΛΙΝΥΑΕ.

 Δίνονται παρακάτω γενικές οδηγίες για τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους όπως εκδόθηκαν από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το  ΕΛΙΝΥΑΕ.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Ο σκοπός αυτών των οδηγιών είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους εν γένει, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων για συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας (π.χ. νοσοκομεία).Περισσότερα δίνονται στoυς παρακάτω συνδέσμους:

Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Κατευθυντηρίες οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους

Ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2