-->

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Παράταση μέχρι 30.06.2020 για τις εγγυητικές λατομικών και μεταλλευτικών χώρων

[by  P. Tzeferis]

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β'3935/2019) η τροποποίηση της με αριθμό ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.06.2018 (Β΄2909) ΥΑ η οποία και επισυνάπτεται.

Με την απόφαση αυτή «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους»,  δίνεται παράταση μέχρι 30.6.2020 στην υποχρέωση καταβολής της σχετικής εγγυητικής επιστολής σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους.
Παράταση για τις εγγυητικές... by tzeferisp on Scribd