-->

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Το "παράνομο" Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη!


Πρόκειται για την περίπτωση του "παράνομου" Θεάτρου Πέτρας στην Πετρούπολη, ενός ανοικτού θεάτρου εγκατεστημένου επί παλαιού ανενεργού λατομείου.

[του Αντ. Καπετάνιου]

Είναι από τις περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων στη φύση, και συγκεκριμένα στο δασικό περιβάλλον, που λες πως, ναι, υποχωρώ και δέχομαι τη νομιμοποίησή τους! Γιατί προέχει η κοινωφέλεια έναντι της παρανομίας και την προτάσσεις για τον αγαθό σκοπό, εφόσον βεβαίως δεν υφίσταται υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αφού διά της χρήσεως εξυπηρετείται η αναβάθμισή του.

Αυτό κι έπραξα έχοντας καθαρή συνείδηση, όντας προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ. Εισηγήθηκα τη νομιμοποίηση της αναφερομένης κατωτέρω επέμβασης, όμως δεν εισακούσθηκα. Έπρεπε αυτή να μείνει με το «στίγμα» της παρανομίας!..

Πρόκειται για την περίπτωση του Θεάτρου Πέτρας στην Πετρούπολη. Ενός ανοικτού θεάτρου εγκατεστημένου επί παλαιού ανενεργού λατομείου, τ’ οποίο λειτουργεί με αυτή τη χρήση ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μάλιστα, η διά των πολλών ετών χρήση του ως θέατρο, με τις πετυχημένες διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις, το κατέστησε εμβληματικό, όχι μόνο για την αποστερημένη Δυτική Αττική, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

Μολαταύτα θεωρείται αυθαίρετο! Παρανόμως κατελήφθη η έκταση, που είναι και αναδασωτέα, και δημιουργήθηκε εκεί το γνωστό υπαίθριο θέατρο, αφού τελούσε η έκταση σε καθεστώς αποκατάστασης του εγκαταλειφθέντος λατομικού χώρου.

Η δασική νομοθεσία εφαρμόστηκε ήδη από την έναρξη λειτουργίας του θεάτρου, θέτοντάς το σε καθεστώς παρανομίας. Τύποις όμως θα λέγαμε, αφού κανονικώς λειτουργεί ως δημοτικό θέατρο για σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες, χωρίς πρόβλημα και με την υποστήριξη μάλιστα της επίσημης πολιτείας.Το έτος 2017 ξεκίνησε μια διαδικασία νομιμοποίησής του από τον οικείο Δήμο Πετρούπολης. Δεδομένης της κατάστασης, και αφού η χρήση εξυπηρετεί σκοπό μη κερδοσκοπικό, πολιτιστικό, κοινωφελή και κοινωνικό, συναινέσαμε ως αρμόδια υπηρεσία για τη νομιμοποίηση της χρήσης του χώρου, θέτοντας μάλιστα πολύ αυστηρούς όρους για τη λειτουργία του, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, κι επιβάλλοντας στο δήμο ν’ αναδασώσει στο φτωχό σε βλάστηση Ποικίλο όρος με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας και κατόπιν μελέτης, αντίστοιχη έκταση αυτής που νομιμοποιείται. Φυσικά, στο εξής η χρήση θα πραγματοποιούνταν βάσει περιβαλλοντικών όρων, που σήμερα δεν τους έχει, αφού αυτή θεωρείται ως μη νόμιμη!

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η πολιτιστική χρήση του χώρου εντάσσεται στις προβλεπόμενες χρήσεις πολιτιστικού χαρακτήρα του Προεδρικού Διατάγματος προστασίας του Ποικίλου Όρους, που επιτρέπονται στη συγκεκριμένη ζώνη. Θα αξιοποιείτο έτσι πολιτιστικά ο χώρος, που είναι η «τρύπα» του παλαιού νταμαριού και θα επέρχονταν δια της πολιτιστικής χρήσης η αποκατάστασή του.

Ο χώρος φυσικά θα είχε αυστηρά πολιτιστική χρήση και θα επιβλέπετο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο δήμος τα δέχτηκε όλα αυτά και ήταν πρόθυμος να συναινέσει και σε κάθε πρόσθετη δυνάμενη ενέργεια που θα επιβάλλετο.

Θεωρώντας πως με τούτα διασφαλίζεται απόλυτα η προστασία της περιοχής, και μετέρχεται αυτή σε καθεστώς νόμιμης χρήσης από κείνο της, ουσιαστικά, «ημι-παρανομίας» στο οποίο ευρίσκονταν για δεκαετίες, ώστε πλέον να υπάρχει ένα ξεκάθαρο και νόμιμο πλαίσιο δραστηριοτήτων στην περιοχή, μακριά από την υποκριτική τακτική χρόνων, τόσο των διαφόρων αρχών όσο και του κράτους, εισηγηθήκαμε ως αρμόδια υπηρεσία στις 23-5-2017 συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Πέρασε από τρεις διαδοχικά υπουργούς ΥΠΕΝ, και επιστρέφονταν χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση, ενώ ταυτοχρόνως νομιμοποιούνταν άλλες παραβάσεις στα δάση, που είχαν ιδιωτικό όφελος και όχι κοινωφελές, όπως το Θέατρο Πέτρας.

Κι έτσι το Θέατρο Πέτρας, ένα θέατρο εμβληματικό, ευρισκόμενο στην αδικημένη καθώς φαίνεται Δυτική Αττική, εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς μη νόμιμης χρήσης˙ κοινώς να θεωρείται παράνομο, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ελληνική παράνοια ή ελληνικός τρόπος να υφίστασαι; Ποιος ξέρει… Αλί!..