-->

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Αίτημα του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ περί ένταξης των λατομείων μαρμάρου στο νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

Το Ελληνικό μάρμαρο καταναλώνει ελάχιστους εθνικούς πόρους και αποδίδει, πάνω από 0,27% του ΑΕΠ. Η επιδότηση νέου εξοπλισμού στην πρωτογενή παραγωγή (εξόρυξη)  κρίνεται επιβεβλημένη.
Είναι γνωστό ότι ο Σύνδεσμος Επειχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης εκπροσωπεί το σύνολο του κλάδου της εξόρυξης και επεξεργασίας Ελληνικού Μαρμάρου διατηρώντας ως μέλη τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε όλη τη Χώρα. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις, ο ΣΕΜΜΘ εκπροσωπεί το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία από την αρχαιότητα ως σήμερα ενός από τους πλέον ιστορικούς κλάδους πρωτογενούς παραγωγής της χώρας με μεγάλη συμβολή στο κτίσιμο και την διατήρηση της ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού, με αντικείμενο το δομικό υλικό, το ορυκτό Ελληνικό Μάρμαρο.

Οι επιχειρήσεις μαρμάρου έχουν εξαιρεθεί από την δυνατότητα επιδότησης του εξοπλισμού εξόρυξης των λατομείων μαρμάρου από τον Αναπτυξιακό νόμο, Ν.4399/2016, όπως ισχύει. Πράγματι, υφίσταται το εξής παράδοξο γεγονός: ενώ ο υφιστάμενος προαναφερθείς αναπτυξιακός νόμος επιδοτεί την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργοστάσια μαρμάρου δηλ. την επεξεργασία μαρμάρου (δευτερογενή παραγωγή), εντούτοις δεν επιδοτεί την αγορά νέου εξοπλισμού χώρους πρωτογενούς παραγωγής, δηλ. τα λατομεία. 

Η μη ανανέωση του εξοπλισμού εξόρυξης μαρμάρων δημιουργεί προϋποθέσεις άνισης ανάπτυξης ενός καθετοποιημένου κλάδου, ο οποίος στραγγαλίζεται επί της ουσίας στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής του, μη αξιοποιώντας τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κλάδου στην παγκόσμια αγορά.
Ο χαμηλός ρυθμός ανανέωσης του εξοπλισμού στην πρωτογενή παραγωγή του μαρμάρου (εξόρυξη) αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξη αλά και εγκυμονεί κινδύνους απωλείας μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς που έχει επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες, στα χρόνια της κρίσης.
Η προώθηση του αιτήματος του ΣΕΜΜΘ, θα συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση τη ασφαλούς λειτουργίας και τον περιορισμό των ατυχημάτων αλλά και τον περιορισμό του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, είτε πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά υπόγεια εκμετάλλευση είτε γενικότερα  εφόσον σε κάθε περίπτωση ο σύγχρονος εξοπλισμός θα περιορίσει τους ρύπους. Για το λόγο αυτό απευθύνουν και το παρακάτω σχετικό αίτημα/επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό των Επενδύσεων.


Ορισμένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κλάδου των επιχειρήσεων μαρμάρου
Το γεγονός αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις άνισης ανάπτυξης ενός καθετοποιημένου κλάδου,τον στραγγαλίζει επί της ουσίας στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής του, μη αξιοποιώντας τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κλάδου μας στην παγκόσμια αγορά του μαρμάρου.

Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις βασικές ανταγωνίστριες χώρες-παραγωγούς μαρμάρου, ήτοι Τουρκία, Ιταλία κλπ.μειονεκτούμε σημαντικά  μη έχοντας υποστήριξη στην ανανέωση του εξορυκτικοόυ εξοπλισμού  με νέο σύγχρονης τεχνολογίας και πλέον αποδοτικό.

Επιπρόσθετα, η προώθηση του αιτήματος αυτού, θα συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση τη ασφαλούς λειτουργίας και τον περιορισμό των ατυχημάτων αλλά και τον περιορισμό του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, είτε πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά υπόγεια εκμετάλλευση είτε γενικότερα  εφόσον σε κάθε περίπτωση ο σύγχρονος εξοπλισμός θα περιορίσει τους ρύπους.

Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η μη συνεχής εξέλιξη ενός κλάδου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα η συνεπής ανάπτυξη και εξέλιξη τεχνητών προϊόντων (υποκαταστάτων του μαρμάρου) τα οποία είναι και πιο οικονομικά αν εξεταστεί η τιμή διάθεσης στον τελικό καταναλωτή, δημιουργεί την ανάγκη αποτελεσματικότερων μεθόδων παραγωγής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Συμπερασματικά, η  επιδότηση αγοράς νέου εξοπλισμού εξόρυξης μαρμάρων πέραν της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας θα συμβάλει καθοριστικά στην βιωσιμότητα του κλάδου, αυξάνοντας το  ΑΕΠ, την απασχόληση και γενικότερα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ευημερία της ελληνικής πολιτείας.