-->

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

Οι εξαγωγές μαρμάρου την τελευταία δεκαετία. Οι 5 Τοπ Χώρες

Πάνω: Κίνα Ice Age μάρμαρο και κάτω: persian onyx block. Οι κορυφαίοι παίκτες στις εξαγωγικό εμπόριο επεξεργασμένου μαρμάρου με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών είναι κατά σειρά κατάταξης η Κίνα, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Αίγυπτος.
Παρουσιάζουμε σήμερα με τη βοήθεια του https://stonenews.eu τις παγκόσμιες εξαγωγές του μαρμάρου, επεξεργασμένου και μη. Πηγές: International Trade Centre, UN Comtrade και οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των εκάστοτε παραγωγών Χωρών*. H επιλογή και ο σχολιασμός των φωτογραφιών του Π. Τζεφέρη.
Η παγκόσμια ζήτηση επεξεργασμένου μαρμάρου αυξάνεται συνεχώς και οι ΗΠΑ είναι η χώρα που εισάγει την μεγαλύτερη ποσότητα επεξεργασμένου μαρμάρου στον κόσμο
Α) Εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου. Η παγκόσμια ζήτηση επεξεργασμένου μαρμάρου αυξάνεται συνεχώς και οι ΗΠΑ είναι η χώρα που εισάγει την μεγαλύτερη ποσότητα επεξεργασμένου μαρμάρου στον κόσμο. Ποιοι ήταν οι πέντε κορυφαίοι προμηθευτές επεξεργασμένου μαρμάρου παγκοσμίως κατά την περίοδο 2009-2018; Από το 2009 έως το 2018, η συνολική αξία των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου αυξήθηκε συνολικά κατά 46,58%, ενώ η ποσότητα αυξήθηκε κατά 19,07%. Οι κορυφαίοι παίκτες στις εξαγωγικό εμπόριο επεξεργασμένου μαρμάρου με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών είναι κατά σειρά κατάταξης η Κίνα, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Αίγυπτος.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, η Κίνα ήταν μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας επεξεργασμένου μαρμάρου στον κόσμο την περίοδο 2009-2018, με τζίρο 1,45 δισ. δολάρια σε αξία εξαγωγών μόνο το 2018. Η Ιταλία ήταν στη δεύτερη θέση με 1,03 δισ. δολάρια μόνο το 2018. Από το 2009 έως το 2018, η αξία των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου της Κίνας αυξήθηκε κατά 68,28%, της Ιταλίας κατά 40,7% και της Τουρκίας κατά 29,44%. Η Αίγυπτος κατέχει μια θέση στην τελική κατάταξη των εξαγωγέων επεξεργασμένου μαρμάρου με την εντυπωσιακή αύξηση της αξίας των εξαγωγών της κατά 154,55% μεταξύ του 2009 και του 2018. Αντίθετα, η Ισπανία είναι η μόνη χώρα που είχε μείωση της αξίας εξαγωγών κατά -2,33%.

Η πιο επιτυχημένη χρονιά της Κίνας ήταν το 2015 με αξία εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου ύψους 1,90 δισ. δολαρίων. Το υψηλότερο ρεκόρ της Ιταλίας ήταν το 2017 με 1,11 δισ. δολάρια, το ίδιο έτος με την Τουρκία που συγκέντρωσε 1,07 δισ. δολάρια. Η Ισπανία δεν είχε μεγάλες διακυμάνσεις, ωστόσο το καλύτερο έτος ήταν το 2013 με αξία εξαγωγών 267,16 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η κορυφή της Αιγύπτου ήταν το 2014 με 242,83 εκατομμύρια δολάρια, μετά την οποία ξεκίνησε την καθοδική της πορεία. Τα πράγματα αλλάζουν όταν πρόκειται για την ποσότητα εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου. Η Τουρκία καταλαμβάνει την κορυφή, αφήνοντας την Κίνα δεύτερη, ενώ η διαδρομή της Αιγύπτου είχε μεγάλη απόκλιση προς τα πάνω.

Από το 2009 έως το 2018, η ποσότητα εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 62,09% και της Ισπανίας κατά 10,31%. Η Αίγυπτος είχε τη μεγαλύτερη άνοδο στην ποσότητα των εξαγωγών κατά 75,94%, με καλύτερη χρονιά το 2014 όταν εκτινάχθηκε στους 1,41 εκατ. τόνους. Η Κίνα και η Ιταλία υποχώρησαν κατά -18,77% και -3,67% αντίστοιχα.

Οι κορυφαίοι παίκτες στο παιχνίδι των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου διεθνώς είναι με σειρά κατάταξης, με βάση την αξία εξαγωγών, η Τουρκία, η Ιταλία, η Ελλάδα, το Ιράν και η Ισπανία.
Η Ελλάδα είναι η τρίτη στη σειρά εξαγωγέας ακατέργαστου μαρμάρου, ενώ για το 2018 κατάφερε να ξεπεράσει την Ιταλία και να επιτύχει την υψηλότερη τιμή ανά τόνο το 2018. Επίσης είναι η δεύτερη μεγάλη εξαγωγέας λευκού μαρμάρου μετά την Ιταλία. Στη φωτο Dorian Grey tiles.
B) Εξαγωγές Ακατέργαστου Μαρμάρου. Το ακατέργαστο μάρμαρο διακινείται εκτενώς σε μεγάλες ποσότητες παγκοσμίως, αλλά μόνο πέντε χώρες είναι οι μεγαλύτεροι παράγοντες στο παιχνίδι των εξαγωγών. Από το 2009 έως το 2018, η συνολική αξία των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου αυξήθηκε συνολικά κατά 26,82%, ενώ η ποσότητα παρουσίασε ελαφρά αύξηση κατά 1,22%. Οι κορυφαίοι παίκτες στο παιχνίδι των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου διεθνώς είναι με σειρά κατάταξης, με βάση την αξία εξαγωγών, η Τουρκία, η Ιταλία, η Ελλάδα, το Ιράν και η Ισπανία.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η Τουρκία είναι μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ακατέργαστου μαρμάρου στον κόσμο, με αξία εξαγωγών που ανέρχεται σε 944,19 εκατομμύρια δολάρια μόνο το 2018, περισσότερο από διπλάσια από τη δεύτερη Ιταλία με 435,92 εκατομμύρια δολάρια το 2018. Από το 2009 έως το 2018, η αξία των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Τουρκίας απογειώθηκε κατά 100,33%, της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 52,77% και του Ιράν κατά 32,34%. Η Ελλάδα κατόρθωσε να εισέλθει στο παγκόσμιο παιχνίδι και να διατηρήσει μια ισχυρή θέση κατά την τελευταία δεκαετία, γεγονός που εξηγεί την εντυπωσιακή άνοδο της αξίας των εξαγωγών κατά 407,55% μεταξύ 2009 και 2018. Αντίθετα, η Ισπανία είναι η μόνη χώρα που παρουσίασε μείωση της αξίας των εξαγωγών κατά -54,96%.

Το πιο επιτυχημένο έτος της Τουρκίας ήταν το 2013 με 1,12 δισ. δολάρια αξία εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου. Το υψηλότερο ρεκόρ της Ιταλίας σημειώθηκε το 2017 με 452,46 εκατομμύρια δολάρια, ενώ της Ελλάδας το 2018 με 342,34 εκατομμύρια δολάρια. Το καλύτερο έτος του Ιράν ήταν το 2017 με αξία εξαγωγών 192,58 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η κορυφή για την Ισπανία ήταν το 2013 με 333,96 εκατομμύρια δολάρια, μετά από την οποία ξεκίνησε την καθοδική της πορεία.Δεν σημειώνονται μεγάλες αλλαγές όσον αφορά στην ποσότητα των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου. Η Τουρκία παραμένει στην κορυφή, μακράν σε απόσταση από τη δεύτερη Ιταλία, ενώ υπάρχουν ανακατατάξεις στις υπόλοιπες θέσεις.

Από το 2009 έως το 2018, οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Τουρκίας αυξήθηκαν σε ποσότητα κατά 57,97%, της Ιταλίας κατά 15,81% και του Ιράν κατά 38,92%. Η ποσότητα των εξαγωγών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 232,38%, ενώ η Ισπανία ήταν η μόνη χώρα σε πτώση κατά -30,58%.

Όσον αφορά την αξία μονάδας, τα πράγματα διαφέρουν, καθώς η Ιταλία είναι η χώρα που εξάγει σταθερά στην υψηλότερη τιμή ανά τόνο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, κυρίως λόγω της εκτεταμένης αξίας των λευκών μαρμάρων που εξήχθησαν. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη, η οποία είναι επίσης μεγάλος παραγωγός λευκού μαρμάρου.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει την Ιταλία και να επιτύχει την υψηλότερη τιμή ανά τόνο το 2018. Από το 2009 έως το 2018, η τιμή της Τουρκίας ανά τόνο ακατέργαστου μαρμάρου αυξήθηκε κατά 26,82%, της Ιταλίας κατά 31,92% και της Ελλάδας κατά 52,70%. Από την άλλη, η τιμή ανά τόνο εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ισπανίας μειώθηκε κατά – 35,11% και του Ιράν κατά -4,74%.

* Πηγή:  https://stonenews.eu. Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους